İçme suyu diye resmen zehir içiriyorlar!

Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden dört akademisyenin, yaşamsal faaliyetlerimiz açısından hayati öneme sahip olan ambalajlı içme sularının üzerinde 16 farklı ağır metalin analiz işlemini yaptı. Elde edilen sonuçlar ise korkunç gerçeği ortaya koydu.

43 farklı markanın içme suyu örneği üzerinde gerçekleştirilen analizde tespit edilen en yüksek ağır metal konsantrasyonları; baryum, kurşun, stronsiyum oldu. Sularda en yüksek oran olarak baryumda 366.08, kurşunda 0,80 ve stronsiyumda ise 6,01 ppB oranları ölçüldü. İçme suyu yoluyla maruz kalma dozunun baryum için en fazla 0,004, kurşun için 0,029 ve stronisyum için de 0,0012 mikrogram olduğu belirlendi.

Günlük hayatımızın yanı sıra turistik tesislerde de oldukça tükettiğimiz ambalajlı içme sularının güvenirliliği hakkında akıllarda soru işareti yaratacak bir analiz gerçekleştirildi. Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden dört akademisyen veri sonuçlarını Milliyet Gazetesinden Mert İnan’a anlattı.

KANSER RİSKİ YÜKSEK

Mert İnan’ın “Yüzlerce kat fazla çıktı… Duş bile alınmaz! Resmen zehir” başlıklı haberine göre 43 markanın içme suyu örneği üzerinde 16 farklı ağır metalin analiz işlemleri, 250 ml’lik plastik ambalajlı su örneğinde gerçekleştirildi. Oranların yetişkinler için 10-6’yı aşan kanserojen indeks aralığında olduğu şöyle vurgulandı:

“Ambalajlı içme suyu tüketmenin Pb (kurşun) seviyesine göre kanserojen risk oluşturduğu gözlenmektedir. Toplum sağlığının korunması açısından uygun kontrol tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Sularda As, Pb, Mn, Cd, Cu, Hg Cr gibi ağır metallerin bulunması ciltte incelme, böbrek hasarı, karaciğer sirozu, sinir sisteminde ileti bozuklukları, gibi sorunlara yol açabilmektedir. Toplumun bir bölümünün, su ihtiyacını sağlıklı olduğuna güvenemediği için musluk suyu yerine ambalajlı sulardan karşıladığı bir gerçektir. Ambalajlanarak tüketime sunulan doğal kaynak suları ve içme sularının bakteri içermemesi kadar ağır metal bulunma durumu ve konsantrasyonu da önem arz etmektedir.”

“AMBALAJLI SU SEKTÖRÜNDE KORKUNÇ DERECEDE DENETİMSİZLİK VAR”

Tespit edilen en yüksek Baryum ve 0.010’un altında olması gereken ancak 8 katı çıkan Kurşun oranının oldukça korkutucu olduğunu ifade eden Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Ali Uğurlu, “Araştırma sonuçlarına göre bazı içme suları dördüncü derece su kalitesinde. Böyle bir ürün ancak banyoda kullanılır. Baryum (Ba), kurşun (Pb) ve stronsiyum (Sr) ağır metallerdir. Bu ağır metallarin kansorejen etkileri var. Bazı organlarda birikme, mutasyon, dejenerasyon etkileri söz konusu olabilir. Çünkü bu metaller vücutta birikme yapabiliyor. Ambalajlı su sektöründe korkunç derecede denetimsizlik var. Standart dışı firmaların ruhsatları iptal edilmeli” dedi.

Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’nden kapsamlı bir rapor

Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’nin 19’uncu kez güncellediği Türkiye Ambalajlı Su Raporu, Türkiye’deki ambalajlı su markalarının verilerini bir bütün olarak gözler önüne sererken; su markası, kaynağın bulunduğu şehir, suda asla olmaması gereken biyolojik, kimyasal, radyolojik değerler ile su da mutlaka olması beklenen mineral değerleri ve suyun PH’ını gösteren bölümler yer alıyor. (Raporu detaylı görmek için tıklayın!)