Bakırköy’deki otel projesi nasıl ofise çevrildi?

Son planda eski doğum hastanesinin 5 dönümlük arazisine daha önce verilen turizm fonksiyonu kaldırılarak yerine “ofis alanı” fonksiyonu getirildi.

Bakırköy’deki eski Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi’nin yerine yapılacak ticari birimler ve otel için hazırlanan planların mahkemece iptal edilmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca “turizm” fonksiyonu iptal edilerek yerine “ofis” fonksiyonu getirildi.

Sözcü Gazetesinden Özlem GÜVEMLİ‘in haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bakırköy Yenimahalle’de 2016 yılında riskli yapı ilan edilerek yıkılan eski Doğum ve Kadın Hastalıkları hastanesinin 5 dönümlük arazisi için mahkemenin iptal etmesi nedeniyle yeni imar planları hazırlanarak askıya çıkarıldı. Plan açıklama raporunda yer alan bilgilere göre arazi TOKİ mülkiyetindeyken 2015 tarihinde Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye satıldı. 2014 yılında yapılan planlarda arazinin sağlık fonksiyonu iptal edilerek “ticaret alanı” olarak planlandı. Yapılan plan değişikliğine Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından iptal istemiyle dava açıldı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi 30 Mayıs 2018 tarihinde plan değişikliğini iptal etti. İptal kararının ardından, plansızlık ve tanımsızlık durumunun giderilmesi, inşaat faaliyetlerindeki belirsizliklerin ortadan kaldırılması için yeniden planlama çalışması yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18 Ekim 2018 tarihinde onaylanan yeni planda eski doğum hastanesinin bulunduğu araziye bu kez turizm fonksiyonu eklendi.

PLANSIZ KALMAMASI İÇİN

Arazi, “Ticaret+Turizm Alanı” olarak planlandı. Bu planların iptali için açılan davada da İstanbul 12. İdari Mahkemesi 7 Mart 2019 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı aldı. Plan açıklama raporunda, mahkeme kararı nedeniyle alandaki imar faaliyetlerine yönelik belirsizliklerin ortaya çıktığı, plana göre verilmiş olan ruhsat işlemlerine dava açılmadığı için inşaatın devam ettiği kaydedildi. İnşaat faaliyetlerindeki belirsizliklerin ortadan kaldırılması, alanın plansız kalmaması, kamu yatırımlarının aksamaması, kamu yararının yeniden tesis edilebilmesi için üçüncü kez plan hazırlandı.

5 DÖNÜMLÜK ARAZİDEKİ TURİZM PLANI “TİCARET+OFİS” ALANI OLDU

İki kez mahkeme kararı ile iptal edildiği için üçüncü kez yapılan yeni plan 9 Ağustos 2019 tarihinde askıya çıkarıldı. Son planda eski doğum hastanesinin 5 dönümlük arazisine daha önce verilen turizm fonksiyonu kaldırılarak yerine “ofis alanı” fonksiyonu getirildi. Yani arazinin imar durumu bu kez de “ticaret+ofis alanı” oldu. Plan raporunda “ticaret+ofis alanı” fonksiyonunun yakın çevresine hizmet edeceği mevcutta yoğun trafik yükü olan İstanbul Caddesi’ne, eski fonksiyonuna yani turizm fonksiyonuna göre daha az trafik yükü getireceği belirtildi. Arazideki bina yüksekliği zemin+5 kat olarak belirlendi.