COVID-19 kapsamında turizm sektörü için uygulanan destekler…

Sayıştay denetçiliği, Maliye müfettişliği gibi görevler üstlenen Bilgütay Yaşar; COVID – 19 kapsamında Türkiye’de turizm sektörü için verilen mali destekleri derledi. İşte turizm sektörü için uygulanan destekler…

Yeminli Mali Müşavir ve Vergi Danışmanı Bilgütay Yaşar, Dünya Gazetesi için kaleme aldığı yazıyla; COVID – 19 kapsamında turizm sektörü için alınan ekonomik tedbirleri ve sağlanan ekonomik destekleri sıraladı.

Bilgütay Yaşar, mevcut sağlanan mali desteklerin yanı sıra turizm sektörü için başka ne tür desteklerin uygulanabileceğini de ele aldı.

İşte coronavirus salgını sonrasında turizm sektörüne yönelik sağlanan destekler:

“Bugüne kadar ortaya konan ve turizm sektörünü ilgilendiren uygulamalar, destekler şunlardır:

– 518 Sayılı VUK Tebliği ile birçok sektör gibi Turizm Sektörü Mücbir Sebep sayılan sektörler içerisine alındı. Buna göre Haziran 2020 sonuna kadar verilmesi ve ödenmesi gereken KDV ve Muhtasar beyanname ve ödemeleri 6 şar ay ertelendi,

– Benzer erteleme Sigorta primleri için de uygulamaya konuldu.

– Nisan 2020’de yürürlüğe girmesi gereken Konaklama Vergisi 2021 başına ertelendi,

– Haziran 2020 sonuna kadar ödenmesi gereken irtifak hakkı bedelleri, ecri misil gibi ödemeler 6 ay ertelendi,

– İç hat uçuşlarında KDV oranı 30.06.2020 ye kadar %18 den %1’e indirildi,

– Kısa çalışma ödeneğinden diğer sektörler gibi yararlanılabiliyor,

Diğer ülkelerde turizm sektörüne yönelik olarak ülkemizde uygulanan tedbirler dışında bazı farklı uygulamalarda söz konusudur;

– Almanya, Fransa, Yunanistan da olduğu gibi bazı ülkelerde peşin ödenen paket tur bedellerinin iadesi yerine Devlet garantili kupon verilmesi-uygulaması ve buna yönelik tüketiciyi koruma yasalarında değişiklik,

– Avustralya ve Fransa da olduğu gibi sadece Turizm Sektörünün yararlanabileceği dayanışma fonunun oluşturulması,

NELER YAPILABİLİR?

Ülkemizde yürürlüğe konulan mevcut destekler elbette sektör için çok önemli destekler ancak sektörü 2020 de ayakta tutabilmek için yeterli değil. Yapılan vergi ertelemeleri yılsonuna doğru ödenmesi gereken yükümlülükler olmaya devam ediyor. 2020 sezonunun kaybedilmesi durumunda işletmelerden yıl sonu ödeme gücü beklemek mümkün değil. Dolayısıyla turizm sektöründe ertelemelerin 2021 sezon sonuna bırakılması gerekmektedir.

Özellikle büyük konaklama işletmeleri tur operatörlerinden 2020 sezonu için önemli tutarlarda avans almış ve bu avansları da 2020 sezonu için yaptıkları yatırımlarda harcamış durumdadır. İptaller nedeniyle avansların geri istenmesi önemli bir sorundur. Burada, bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi iptallerde iade yerine kupon uygulaması gündeme gelebilir.

Turizm sektörü sezonluk çalışan bir sektördür. Bugünlerde işbaşı yapması beklenen çok sayıda çalışan maalesef iş başı yapamamaktadır. Kısa çalışma ödeneği uygulaması turizm sektörüne özgü olarak farklılaştırılarak hızlıca uygulamaya sokulmalıdır.

Turizm işletmelerinin önemli bir kısmı indirimli KDV oranı uygulaması nedeniyle genellikle Devletten KDV alacaklısı durumundadır. Bu nedenle KDV iade sisteminin hızlı çalışması çok önemlidir. Turizm Sektörü için KDV iade sistemi, bazı dokümantasyon gereklerinin ertelenmesi yoluyla hızlandırılabilir.

Yine geçmişte de ülkemizde konuşulan ve Malta gibi bazı ülkelerde de COVID-19 tedbirleri olarak gündeme gelen sonraki döneme devreden, yani işletmelerin Devletten alacağı niteliğinde olan KDV tutarlarının iadesi işletmelere, devlete ilave yük olmadan finansman sağlayacaktır.

Turizm Katkım Payı ödemeleri ertelenmemiştir. Bu ödemelerin alınması 2020 için durdurulmalı, ödenenler de iade edilmelidir.”

—o—

Bilgütay Yaşar’ın “COVID-19 kapsamında turizm sektörü için uygulanan destekler” başlıklı yazısının tamamını okumak için tıklayınız.


BİLGÜTAY YAŞAR KİMDİR?

Bilgütay Yaşar, Sayıştay Başkanlığı’nda 1.5 yıllık Sayıştay Denetçiliği görevinden sonra, Maliye Bakanlığı’na girerek 10 yıl Maliye Müfettişliği yapmıştır. Bu görevi sırasında kamu ve özel kesim işletmelerinde denetim ve incelemelerde bulunmuştur. 1996 yılında PwC Türkiye, İstanbul ofisine katılmıştır. PwC’de çok uluslu şirketlere yönelik vergi danışmanlığı konularında deneyim kazanmış, International Assignment Solutions grubu bünyesinde yabancı ve Türk çalışanların vergilendirilmesi konularında da uzmanlaşmıştır. Halen ekibin liderliğini yapmaktadır.

PwC Türkiye Otomotiv Sektörü liderliğinin yanı sıra ilaç, sigorta ve turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin denetim ve danışmanlık projelerinde yer almıştır.

Turizm müşterileri arasında; TUI Grubu (Magic Life Otelleri, Suntopia Otelleri, Iber Otel, Robinson Otelleri, Tantur Otelleri), Çırağan Sarayı, Shangri-La Otelleri, Tursoy Otelcilik yer almaktadır.

Bilgütay, Yeminli Mali Müşavir (YMM) unvanı sahibidir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümü mezunudur. 1993-1994 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Illinois Üniversitesi’ne devam ederek Muhasebe ve Denetim konusunda master derecesini elde etmiştir.

2004 yılından beri Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak Türk Vergi Sistemi dersi vermektedir. “YASED” Yabancı Sermaye Derneği’nde İstihdam ve Eğitim Çalışma Grubu başkanı olarak faaliyet göstermektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.