Dünyadaki ve Türkiye’deki tematik restoran örnekleri

Günümüzde restoranların duyusal ve duygusal arayış içerisine giren tüketicilere yönelik sadece fiziksel ihtiyaçlarına odaklanması artık yetersiz hale gelmiştir. Bilim ve teknolojideki ilerleme, boş zaman, gelir artışı ve yaşam biçimindeki değişimler, işletme sayısının artması, menülerde gelişme, ticari faaliyetlerin yoğunlaşması ve sosyal aktivite artışındaki yükselme gastronomi alanına da yansımıştır. Mal ve hizmetin işlevsel özellikleri ve tüketiciye sağlayacağı … Okumaya devam et Dünyadaki ve Türkiye’deki tematik restoran örnekleri