Kullanım ve Gizlilik

Kullanım ve Gizlilik / Kullanım Koşulları Girişi

 • Web Sitesi Tanımı ve Kabul: www.turizmgunlugu.com web sitesini ziyaret eden, kullanıcı olarak kayıt olan, site üzerinden bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf ve benzeri materyalleri gönderen tüm kişi ve kuruluşlar, aşağıda belirtilen koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

1. KİŞİSEL BİLGİLER VE ERİŞİM

1.1. Üye ve Kullanıcı Bilgilerinin Doğruluğu:

 • Üye ve kullanıcılar, kendilerinden istendiğinde kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, e-posta, telefon, IP numarası gibi her türlü bilgiyi doğru ve güncel bir şekilde sağlama yükümlülüğündedir.
 • Ödeme gerektiğinde, kredi kartı bilgilerini internet yoluyla vermeyi ve internet üzerinden ödeme yapmayı kabul ederler. Bu durumda işlemin güvenliği konusunda sorumluluk kullanıcılara aittir.

1.2. Reşit Kullanıcılar ve Yasal Temsilcilik:

 • Web sitesi üzerinden yapılan tüm faaliyetler, yasal olarak reşit sayılan kişiler (18 yaş ve üstü) tarafından gerçekleştirilmelidir.
 • 18 yaşından küçük kullanıcılar, yalnızca yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabilir. Aksi halde, www.turizmgunlugu.com ve yöneticileri herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

1.3. Ekipman ve Servislerin Temini ve Uyumluluğu:

 • Üye ve kullanıcılar, siteye erişim için gerekli ekipman ve yardımcı servislerin edinilmesi ve korunması konusunda sorumludur.
 • Bu kapsamda, gerekli modemler, bilgisayar donanımları, yazılımlar ve telefon servisleri gibi tüm cihaz ve ekipmanları sağlamakla yükümlüdürler.
 • Kullanıcılar, bu ekipmanların ve yardımcı servislerin site servisleriyle uyumlu olmasından sorumludur.

2. ÜYE VE KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Kişisel Görüşler ve Sorumluluk:

 • Üye ve kullanıcılar tarafından sitede beyan edilen fikir ve düşünceler tamamen kişisel olup, sadece ilgili kişiyi bağlar.
 • Site üzerinde siyasi propaganda, topluma zarar verebilecek, genel ahlaka ve yasalara aykırı etkinlikler ve telkinlerde bulunulamaz.
 • Politik görüşlere ve inançlara hakaret, tehdit, taciz içeren söz ve davranışlarda bulunulamaz.

2.2. Yasal Uygunluk ve Sorumluluk:

 • Üye ve kullanıcılar, T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu ve ilgili özel kanunlar çerçevesinde, kamu güvenliğini, milli birliği, genel ahlakı ve kamu çıkarlarını bozan eylemlerden kaçınmalıdır.
 • Sitede suç sayılan ve tazminat gerektiren içerikler yayınlanamaz. Aksi halde üye ve kullanıcılar, bu içerikler nedeniyle ortaya çıkacak her türlü hukuki sorumluluğu üstlenirler ve www.turizmgunlugu.com yönetimine bu nedenle ödenmesi gereken tazminat ve cezaları ödemekle yükümlüdürler.

2.3. Reklam ve Tanıtım Faaliyetleri:

 • Üye ve kullanıcılar, www.turizmgunlugu.com içerisinde doğrudan veya dolaylı olarak ticari amaçlı reklam, tanıtım, mobil ve interaktif uygulamalar yapamazlar.

2.4. Gizlilik ve İzinsiz Erişim Yasağı:

 • Üye ve kullanıcılar, diğer üye ve kullanıcıların özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzeri içeriklere izinsiz olarak ulaşmayacaklarını ve bu bilgileri kullanmayacaklarını taahhüt ederler. Bu kurala uyulmaması halinde, doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk tamamen üye ve kullanıcıya aittir.

2.5. Yönetimin İçerik Üzerindeki Hakları:

 • Üye ve kullanıcılar, www.turizmgunlugu.com yönetiminin, siteye yüklenen her türlü materyali (eylem, yazı, video, fotoğraf vb.) herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kaldırma veya erişimi engelleme hakkına sahip olduğunu kabul ederler. Ayrıca, yönetimin hizmeti ve içeriği tek taraflı olarak durdurma veya iptal etme hakkı olduğunu da kabul ederler.

2.6. Erişimi Engelleyici Faaliyetlerin Yasağı:

 • Üye ve kullanıcılar, siteyi kullanmayı engelleyici, zorlaştırıcı veya sunucuları aşırı yükleyerek kilitleyici etkinliklerde bulunamazlar. Bu tür faaliyetler sonucu doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar üye ve kullanıcılara aittir.

2.7. Yasak İçerikler:

 • Üye ve kullanıcılar, site üzerinde hakaret, taciz, pornografi, yasaklanmış kumar ve bahis, reçeteli ilaçlar, uyuşturucu maddeler, şiddet içeren veya insan psikolojisine zarar verebilecek her türlü materyali yayınlamayacaklarını kabul ederler. Yasal olarak korunan veya yetki belgesi olmayan materyallerin site yönetimi tarafından silineceğini kabul ederler.

2.8. Kişisel Bilgilerin Yönetimi ve Silme Hakkı:

 • Üye ve kullanıcılar, kişisel bilgilerine (e-posta adresi, şifre vb.) her zaman ulaşabilir ve bu bilgileri güncelleyebilirler. Ayrıca, kendi yayınladıkları içerikleri (eylem, yazı, video, fotoğraf vb.) silme yetkisine sahiptirler. Silinen veri ve materyaller, www.turizmgunlugu.com tarafından kullanılmayacak ve üçüncü kişilere devredilmeyecektir. Ancak, bu korumanın geçerli olabilmesi için, silinmesi istenen içeriğin üçüncü kişilere devredilmeden veya umuma arz edilmeden önce silinmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, www.turizmgunlugu.com ve yöneticilerinin kontrol ve sorumluluğu olmayacaktır.

3. YASAL SORUMLULUK

3.1. Fikri Mülkiyet ve Sorumluluk:

 • Üye ve kullanıcılar, internet ortamında ifade ettikleri veya yükledikleri düşünceler, eylemler, yazılar, videolar, fotoğraflar, sloganlar, resimler, karikatürler, çizgiler, sözler, şarkılar, melodiler, yorumlar gibi fikri eserlerin kendilerine ait olduğunu ya da bu eserleri kullanma, yayma, umuma arz etme, ticarete koyma gibi konularda yetkili olduklarını kabul ederler. Aksi durumda, www.turizmgunlugu.com ve yetkililerine yönelecek her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olacaklarını beyan ederler.

3.2. İçeriğin Niteliğinden Kaynaklanan Sorumluluk:

 • Üye ve kullanıcılar, sitede ifşa ettikleri materyalin niteliğinden ve içeriğinden, hem resmi kurum ve kuruluşlar hem de üçüncü kişiler yanında, www.turizmgunlugu.com yönetimine karşı da münferiden sorumludur.

3.3. Erişim ve Kullanım Yetkisi:

 • Üye ve kullanıcılar, servisleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduklarını ve bu eylemlerdeki tüm sorumluluğu üstlendiklerini beyan ve teyit ederler. Ayrıca, www.turizmgunlugu.com yönetiminin, gerekli gördüğü durumlarda erişimlerini engelleyebileceğini kabul ve taahhüt ederler.

4. YASAL İZİN

4.1. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Devri:

 • Üye ve kullanıcılar, internet ortamında ifade ettikleri veya yükledikleri düşünceler, eylemler, yazılar, videolar, fotoğraflar, sloganlar, resimler, karikatürler, şarkılar, melodiler, görüntüler, çizgiler, sözler, yorumlar gibi tüm fikri ve sınai eserlerle ilgili olarak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) ilgili maddelerinde belirtilen mali haklarının (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim gibi) kendilerine ait olduğunu veya hak sahiplerinden devraldıklarını kabul ederler.
 • Bu hakları, tüm dünyada, çeşitli ses ve görüntü taşıyıcılarına kayıt etme, çoğaltma, yayma, piyasaya arz etme, temsil etme ve televizyon/radyoda yayınlama hakları da dahil olmak üzere, sınırsız yer, süre ve sayıda 3. kişilere devredilebilecek şekilde devrettiklerini beyan ve taahhüt ederler.

4.2. Materyal ve Verilerin Kullanımı:

 • Üye ve kullanıcılar, www.turizmgunlugu.com sitesinde izledikleri, elde ettikleri veya indirdikleri materyal ve verileri yalnızca bireysel amaçlar için kullanacaklarını, bunları ticarete konu yapmayacaklarını, 3. kişilere devretmeyeceklerini, stok veya arşiv yaparak kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Sitede belirlenen koşullar ve izinler dışında bu materyal ve verileri kullanamayacaklarını ve kullandıramayacaklarını kabul ederler.

5. MAHREMİYET

5.1. IP Adresi Kaydı ve Sistem Güvenliği:

 • www.turizmgunlugu.com, sisteme bağlanan kullanıcıların IP adreslerini kaydetmektedir. Bu kayıtlar, bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve/veya sayfaları içermektedir.
 • Bu bilgiler, hem sistem güvenliği hem de olası kullanıcı sorunlarının çözümünde kullanılır ve kullanıcının kişisel bilgileriyle ilişkilendirilmez.

5.2. İletişim Bilgilerinin Kullanımı:

 • Kullanıcıların iletişim bilgileri, onlara ulaşmak ve üyelikle ilgili işlemleri (onay, bilgi değişiklikleri vs.) gerçekleştirmek için kullanılır.
 • www.turizmgunlugu.com, belirlenen kullanım koşulları çerçevesinde, gerekli durumlarda kullanıcılara e-posta yoluyla mesaj gönderebilir.

5.3. Gizlilik ve İfşa Edilmeme İlkesi:

 • Site ve kullanıcılar arasındaki yazışmalar, kişisel bilgiler ve benzeri tüm bilgiler sır niteliğindedir ve normal şartlar altında ifşa edilmez.
 • Yasal zorunluluk halleri dışında bu bilgilerin ifşa edilmesi söz konusu değildir. Yasal zorunluluk durumunda dahi, mağduriyetin sınırlarının mümkün olduğunca dar tutulması amaçlanır ve bu tür bir ifşa hukuka aykırı sayılmaz veya hukuksal sorumluluk doğurmaz.

6. GÜVENLİK

6.1. Şifre Güvenliği ve Erişim:

 • www.turizmgunlugu.com, sistem güvenliği için gerekli önlemleri almaktadır ve tüm kullanıcı hesapları şifre ile korunmaktadır.
 • Kullanıcıların şifrelerini unutmaları durumunda, kayıtlı e-posta adreslerine yeni şifre gönderilecektir. Güvenlik nedenleriyle, şifreler yalnızca kullanıcının kayıtlı e-posta adresine gönderilir.

6.2. Sistem Güvenliği ve Testler:

 • Site, hem kendi güvenliği hem de üye ve kullanıcılarının güvenliği için önemlidir. Düzenli güvenlik testleri yapılmakta ve güvenlik açıklarına izin verilmemektedir.
 • Üyeliklere yönelik korsan saldırılar olabileceğinden, aşağıda belirtilen güvenlik önlemlerine uyulması tavsiye edilir.

6.3. Kullanıcıların Güvenlik Sorumlulukları:

 • Üye ve kullanıcılar, siteye korsan saldırılarda bulunamaz, virüs yükleyemez ve güvenliği zaafa uğratacak faaliyetlerde bulunamaz.

6.4. Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri:

 • Kullanıcılar, bilgisayarlarında düzenli olarak virüs taraması yapmalı ve anti-virüs programlarını güncel tutmalıdır.
 • Şifreler, tahmin edilmesi zor kombinasyonlardan oluşturulmalıdır. Tahmin edilebilir şifrelerden kaçınılmalıdır.
 • E-posta adresi ve şifreler, güvenilir olmayan sitelere girilmemelidir.
 • Ortak kullanılan bilgisayarlarda, www.turizmgunlugu.com sitesinden “Çıkış” bağlantısını kullanarak çıkış yapılmalı, tarayıcıyı kapatmak yerine bu yöntem tercih edilmelidir.
 • www.turizmgunlugu.com, güvenlikle ilgili yeni bildirimlerde bulunabilir.

7. SAİR HÜKÜMLER

7.1. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü:

 • Bu metinde yazılı hükümler ve hukuki ilişkilerden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde, İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.

7.2. Koşulların Güncellenmesi:

 • www.turizmgunlugu.com yönetimi, bu metinde belirtilen koşulları dilediği zaman geliştirebilir ve güncelleyebilir.

7.3. Yasal Adres ve Bildirimler:

 • Üye ve kullanıcıların www.turizmgunlugu.com’a bildirdiği adres, üye ve kullanıcılara yapılacak tüm bildirimler için yasal adres olarak kabul edilir.
 • Üye ve kullanıcılar, bu metinde yer alan tüm hüküm, koşul ve sınırlamaları okuduklarını, içeriğinden haberdar olduklarını ve bunları bilerek kabul ettiklerini beyan ederler.