KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma metni

1. Giriş ve Şirket Bilgisi

 • Yaşar Çelik – Çelik Turizm Yayıncılık Ve Reklam Hizmetleri – Turizm Günlüğü (bundan sonra “turizmgunlugu.com” olarak anılacaktır), müşterilerimizin (bundan sonra “müşteri” olarak anılacaktır) kişisel verilerine ve özel hayatlarının gizliliğine büyük önem vermektedir.

2. KVKK Kapsamında Veri İşleme İlkesi

 • Kişisel veriler, özel hayatın gizliliği ve temel hak ve hürriyetlere saygı ilkesi çerçevesinde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında işlenmektedir.
 • İşleme Süreçleri: KVKK’nın 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi ve sınıflandırılması.

3. Toplanan Kişisel Veriler ve Toplamanın Yöntemi

 • Toplanan Veriler: turizmgunlugu.com, müşterilerimizin web sitemize kayıt sırasında üyelik formunda beyan ettikleri kişisel verileri toplamaktadır. Bu veriler; ad, soyad, varsa şirket ünvanı, adres, telefon numarası, e-posta adresi, varsa fatura câri bilgileri, T.C. kimlik numarası, erişim ve trafik bilgileri, e-posta yazışmaları, çağrı merkezimizle yapılan telefon görüşmeleri, sosyal medya hesapları ile etkileşimlerdir.
 • Toplama Yöntemleri ve Amaçları: Kişisel veriler, hizmetlerimizden faydalanabilmeniz için web sitemize üye olurken, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, satış sözleşmesinin ifası ve kanunlarda öngörülen diğer nedenlerle müşterilerimizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda ilettiği bilgiler yoluyla toplanmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Kullanıldığı Alanlar

 • İşleme Amaçları: turizmgunlugu.com, kişisel verilerinizi KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar şunlardır:
  • Ürün ve hizmetlerin sunulması, satış süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi.
  • Teknik destek operasyonlarının planlanması ve icrası.
  • Sunulan hizmetlerin altyapı veya teknik bakım, onarım ve kurulum işlemlerinde iletişim sürekliliğinin sağlanması.
  • Finansal ve muhasebesel kayıtların tutulması.
  • Hizmet kalitesinin arttırılması.
  • Risk teşkil eden işlemlerde işlem yapanın/yaptıranın onayının alınması ve kimlik bilgilerinin teyit edilmesi.
  • Adli ve idari makamların taleplerine bilgi verilmesi.
  • Onay metni işaretlenmişse dönemsel kampanya çalışmaları ve bülten/bildiri gönderimi.
  • Müşteri risk analizi oluşturulması ve güvenlik denetimlerinin sağlanması.

5. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

 • Üçüncü Kişilere Paylaşım: Kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşımı yapılmamaktadır. Ancak, belirli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılan uygulamaların sunucularına aktarım söz konusudur.
 • Aktarımın Amaçları ve Alıcılar:
  • Turizm sektörüne kayıtlı bilgi sağlama amaçlı aktarım.
  • İzinli duyuru ve tanıtım içeriği gönderimi için aktarım.
  • Yasal yükümlülükler kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), savcılık makamları ve mahkemeler ile kişisel verilerin paylaşılması.

6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı KVKK Kapsamında Hakları

 • KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklar:
  • Kişisel Veri İşlenip İşlenmediğini Öğrenme: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkına sahipsiniz.
  • İşlenen Verilere İlişkin Bilgi Talebi: Eğer kişisel verileriniz işlenmişse, bu verilere ilişkin bilgi talep etme hakkınız bulunmaktadır.
  • İşlenme Amacını ve Uygun Kullanımı Öğrenme: Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkına sahipsiniz.
  • Aktarılan Üçüncü Kişileri Bilme: Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alma hakkınız bulunmaktadır.
  • Düzeltme Talebi: Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda, bu verilerin düzeltilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
 • Başvuru Süreci: turizmgunlugu.com’a yapılan tüm başvurular, KVKK kapsamında en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

7. Hakların Kullanımı İçin Başvuru Yöntemleri

 • Başvuru Adresi: Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, ıslak imzalı dilekçenizi “Yaşar Çelik – Çelik Turizm Yayıncılık Ve Reklam Hizmetleri – Turizm Günlüğü – Valide-i Atik Mah. Duduoğlu Sok. No:12/8 Üsküdar / İstanbul” adresine gönderebilirsiniz.
 • Noter Kanalıyla İletim: Dilekçenizi noter aracılığıyla yukarıdaki adrese iletebilirsiniz.
 • Şahsi Teslim: Kimliğinizle beraber dilekçenizi şahsen yukarıda belirtilen adrese teslim edebilirsiniz.
 • E-posta Yoluyla Başvuru: Kimliğinizle birlikte, kayıtlı ya da bilinen e-posta adresinizden yasar.celik@outlook.com veya iletisim@turizmgunlugu.com adreslerine e-posta göndererek başvuruda bulunabilirsiniz.