Pamukkale’de 6 turizm işletmesine soruşturma açıldı

Pamukkale bölgesinde sıcak hava balonu ve yamaç paraşütü işletmeciliği ve turizm acenteliği pazarında faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.

Pamukkale bölgesinde faaliyet gösteren sıcak hava balonu/yamaç paraşütü işletmeleri ve turizm acentelerinin ortak satış ve rezervasyon kanalı kurmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla re’sen yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulu’nca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.05.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak;

  • Anadolu Balonculuk Havacılık Turizm Reklamcılık Danışmanlık Ltd. Şti.
  • Denizli Havacılık Turizm Ticaret Ltd. Şti.
  • Elis Balonculuk Havacılık ve Eğitim Turizm Ticaret Ltd. Şti.
  • Eylül Havacılık Turizm Ticaret Ltd. Şti.
  • Pamukkale Balonculuk Havacılık Turizm Reklamcılık Organizasyon Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti.
  • Pamukkale Birlik Online Turizm ve Ticaret A.Ş.

hakkında soruşturma açılmasına, 19-19/275-M sayı ile karar verdi.