“Turizm Ajansı” yasa teklifine HDP muhalefet şerhi düştü

AKP milletvekillerinin imzasıyla Meclis Genel Kurulu’na getirilen “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi”ne HDP şerh koydu. Şerhte, Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarını yürüttüğü halde özerk bir ajansın kurulmasının Bakanlığın işlevsiz olduğunun göstergesi olduğu belirtildi.

Buna göre kurulacak ajans, ülkenin turizm hedeflerine ulaşmasına, turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına, pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirecek ve tanıtım faaliyetlerini yürütecek. Ayrıca, ajans sektör temsilcilerinin turizm faaliyetlerinden elde ettikleri gelir üzerinden “turizm payı” alınacak ve ajans, Sayıştay ve Kamu İhale Kanunlarından (KİK) muaf olacak.

Bugün Genel Kurul’da görüşülmeye başlayacak olan 13 maddelik yasa teklifine HDP muhalefet şerhi düştü. Şerhte, Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarını yürüttüğü halde özerk bir ajansın kurulmasının Bakanlığın işlevsiz olduğunun göstergesi olduğu belirtildi.

“AKP’nin söylem ve pratiği arasında ciddi çelişkiler var…”

Şerhte, bir yandan turizm ve kültürel miras üzerinden tanımlanan kanun teklifi bir yandan ise 12 bin yıllık tarihi bulunan Hasankeyf’in sular altında kalacak olması AKP’nin söylem ve pratiği arasında ciddi çelişki olduğunun göstergesi oluğu vurgulandı. Şerhte, “Kanun teklifinin gerekçesinde Türkiye’nin dünyanın en eski medeniyetlere ev sahipliği yaptığı eşsiz güzelliklerle dolu bir ülke olduğu vurgusu yapılmış fakat bu güzellikleri korumak değil, yok etmek için her gün yeni bir yasa çıkarmaktan da geri durulmamıştır. Bakıldığı zaman eski medeniyet ve onların izleriyle övünülürken bir diğer yandan 50 yıllık bir kazanç için koskoca bir medeniyet mirası Hasankeyf yok edilmekle ve sular altında kalmak üzeredir” denildi.

“Turizmin ülke geneline yayılmasının anahtarı Ajans kurmakta değil, toplumsal barışı kurmaktadır”

Teklifin gerekçesinde ajansın kurulması ile turizmin kıyı şeridinden çıkarılarak ülke geneline yayılacağı ifadesine de eleştiri getirilerek, turizmin Türkiye’nin geneline yayılması için ülkede barış ve huzurun inşa edilmesi gerektiği vurgulandı. Şerhte, “Turizmin ülke geneline yayılmasının anahtarı Ajans kurmakta değil, toplumsal barışı kurmaktadır” denildi.

“Ajansın Sayıştay Kanunu ve Kamu İhale Kanunundan muaf tutulması”

Teklifte ajansın denetiminin özel denetim firmaları tarafından sağlanacağını düzenleyen 7’nci maddesinin, denetim işlevinin tam ve etkin şekilde yapılıp yapılmayacağına dair şüphe uyandırdığı belirtildiği. Teklifin muafiyet ve istisnaları düzenleyen 8’inci maddesi, ajansı Sayıştay ve Kamu İhale Kanunundan muaf tutmayı öngörüyor. Şerhte, “Bu maddenin en kritik noktası Ajansın Sayıştay Kanunu ve Kamu İhale Kanunundan muaf tutulmasıdır. Bunun iki anlamı vardır: Birincisi ajans denetimden muaf tutulmak istenmektedir. İkincisi, kamu ihale kanunundan muafiyet ile ajans istediği ihaleyi, istediği kişiye/firmaya verme gibi kabul edilemez bir rant sağlama hukuksuzluğuna sahip olmaktadır” denildi.