Patara’daki taşınmazlar için kamulaştırma kararı

Antalya, Kaş’ta yer alan Patara Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisindeki taşınmazlar için acil kamulaştırma kararı alındı.

Antalya, Kaş’ta yer alan Patara Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda kalan tescilli telsiz telgraf istasyonu binalarının restorasyonunun yapılması amacıyla; söz konusu binaların bulunduğu taşınmazların, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması için karar 16 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.

Konuya ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı şu şekilde:

“Antalya İli, Kaş İlçesi, Patara Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan tescilli Telsiz Telgraf İstasyonu binalarının restorasyonunun yapılması amacıyla söz konusu binaların bulunduğu 178 ada, 90 parsel ve 210 ada, 76 parsel numaralı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı