10 yeni nesil stratejik teknoloji trendi

Last Updated on 1 Mart 2023 by Turizm Günlüğü

Dijital dönüşümün her saniye hız kazandığı günümüzde hangi teknolojilerin takip edileceği, hangi teknolojilere yatırım yapılacağı da önemli bir konu haline geldi.

Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren firmalar için önümüzdeki dönemlerde önemli olabilecek 10 stratejik trend sizler için derlendi.

Dijital Bağışıklık Sistemi

Dijital bağışıklık sistemi (DIS), yapay zekâ, arttırılmış testler, kaos mühendisliği, ürün, hizmet ve sistemlerdeki esnekliği arttırmak için yazılım geliştirme yaşam döngüsündeki tüm bileşenlerin güvenliği gibi uygulama ve teknolojileri yorumlar, olası riskleri ortaya koyarak dijital güvenliğin sağlanmasına yardımcı olur. Yapılan araştırmalara göre 2025 yılında, dijital bağışıklık yatırımı yaparak kurum ve kuruluşların gecikmeleri %80 oranında azaltarak müşteri ve kullanıcı deneyimini arttıracağını gösteriyor.

Uygulanmış Gözlemlenebilirlik

Uygulanmış gözlemlenebilirlik, ekiplerin etkiden tepkiye ve proaktif planlamaya geçmesine yardımcı olan entegre iş yaklaşımları, uygulama, altyapı ve operasyonların kullanılmasıdır. İşlemleri optimize eder, kurumların geleceğe yönelik daha hızlı ve doğru karar almasını sağlar. Yapılan araştırmalara göre uygulanmış gözlemlenebilirliği başarılı bir şekilde kullanan kurumların %70’i, 2026 itibariyle rekabet üstünlüğü kazanacak.

Yapay Zekâ Güveni, Risk ve Güvenlik Yönetimi (AI TRISM)

Yapay zekâ, geleneksel kontrollerin sağlamadığı yeni nesil güven, risk ve güvenlik yönetimi şekilleri sunar. AI TRISM ise yapay zekanın daha iyi sonuçlar vermesi, ulaşılan hedefler ve kullanıcı kabulü açısından daha iyi sonuçlar alınmasını sağlar. Yapılan araştırmalar sonucunda 2026 yılına kadar yapay zekâ şeffaflığını operasyonel hale getiren kurumların yapay zeka güven ve güvenlik modellerinde %50’lik bir gelişme sağlayacağı ortaya konmuştur.

Bulut Platformlar

Bulut platformlar, kuruma özel entegre edilmiş tüm hizmetlerin ayrı ayrı alınabileceği, özelleştirilebilir çözümler sunarak çeviklik, hız ve değer katar. Yapılan araştırmalar sonucunda 2027’ye kadar kurumların %50’den fazlasının girişimlerini arttırmak için bulut platformları kullanacağını gösteriyor.                        stratejik teknoloji trendi 

Platform Mühendisliği

Geliştiriciler, veri bilimciler ve son kullanıcıların değerli işlerindeki uyuşmazlıkları azaltmak için kullanıcılar ve arka plan servisleri arasında işletim platformları kuran kurumlar ortaya çıktı. Bu kurumlar tarafından hizmete sunulan platform mühendisliği geliştirici deneyimini optimize ederek dijital teslimatı hızlandırır. Araştırmalar, 2026’ya kadar yazılım mühendisliği kuruluşlarının %80’inin yeniden kullanılabilir hizmet, bileşen ve araç sağlayıcısı platform takımlarını kuracağını belirtiyor.

Kablosuz Değer Gerçekleştirme

Çoklu kablosuz teknolojinin entegrasyonu sermaye harcamasını düşüren daha düşük maliyetli, güvenilir ve ölçeklenebilir teknik temeller sağlar. Bu sayede dijital işleri destekleyecek daha büyük kablosuz teknoloji kullanımı, daha fazla kablosuz protokolü daha geniş kablosuz yetkinliği geliştirilir. 2025 yılına kadar kablosuz uç nokta girişimlerinin %50’si iletişimin yanında ek ağ hizmetlerini kullanacağı araştırmalar tarafından ortaya koyulmuştur.

Süper Uygulamalar

Süper uygulamalar, kullanıcılara birbirinden farklı uygulamaya erişimin olduğu bir set sunar. Bunlar, bağlantılı ve kişiselleştirilmiş uygulama deneyimleri sunan platformlardır. Kullanıcılar kendi uygulama gruplarını tek bir çatı altında deneyimleme imkanına sahip olurlar. Araştırma sonuçlarına göre 2027 yılında küresel nüfusun %50’si günlük hayatta birden fazla süper uygulama kullanacaktır.                        stratejik teknoloji trendi 

Uyarlanabilir Yapay Zeka

Operasyonel yapay zekanın değeri hızlıca geliştirme, dağıtma, uyarlama ve yapay zekayı farklı ortamlarda sürdürmede yatar. Karmaşık mühendisliği ve hızlı pazar talebi sebebiyle daha az katı yapay zekâ mühendisliği kritik öneme sahiptir. Uyarlanabilir yapay zekâ sayesinde yapay zekâ çözümleri kurumsal hedeflere gerçek zamanlı olarak uyum sağlar. 2026 yılına kadar yapay zekâ mühendislik uygulamalarının %25 oranında daha iyi performans göstereceği araştırmalarda ortaya konmuştur.

Metaverse

Metaverse, pek çok teknoloji ve trendin bileşiminden oluşan bir yenilik. Bu trendler yeni imkanlar ve imtihanlar kurumların birden fazla endüstri ve vaka örneklerinin sunumu şeklinde görülebilir. Kurumlar da her geçen gün çalışanlarına birbirleriyle daha uyumlu çalışmalarına sağlayacak iş birliği ve bağlantılı çalışabilecekleri sanal ortamlar ve intraverse adı verilen dahili metaverse deneyimi sunacak çalışmalar yapıyor. 2027 yılına kadar dünya çapındaki büyük kurumların %40’ının Web3, uzaysal programlama ve metaverse tabanlı projeleri gelir arttırmak için kullanacağı araştırmalarda görülmüştür.

Sürdürülebilir Teknoloji

Sürdürülebilir teknoloji, bilgi teknolojileri alanında etkili enerji ve malzeme kullanımı sağlayan çözümler bütünüdür. Bu alana yapılan yatırımlar aynı zamanda gelir arttırımı sağlarken ciddi bir operasyonel esneklik ve finansal performans yaratma imkânı sağlar. Yapılan araştırmalara göre 2025 yılına kadar CIO’ların 50’sinin performans metriklerinin bilgi teknolojileri organizasyonlarındaki sürdürülebilirliği ile bağıntılı olacağı ortaya konumuştur.