“Yeni iktidar, turizmin en büyük tanıtım malzemesi olacak”

Yeni iktidar, turizmin en büyük tanıtım malzemesi olacak
Foto: Twitter @kilicdarogluk

Last Updated on 9 Mart 2023 by Turizm Günlüğü

Seventur Sahibi Deniz Emin Tüfekçi, 2023 Seçimleri’nde olası iktidar değişikliğinin turizm sektörüne yönelik yansımaları hakkında bir yazı kaleme aldı. Tüfekçi, “Yeni iktidar, turizmin en büyük tanıtım malzemesi olacak” ifadesini paylaştı.

Uzun yıllar turizm sektörü içerisinde yer alan ve sektörün tanıdık simaları arasında yer alan Seventur Sahibi Deniz Emin Tüfekçi; “Haber Vereyim; Bu Yıl Çok Misafir Gelecek, Tedbirli Olun!” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

“Turizmin oksijeni demokrasidir, gıdası barıştır” ifadesine birçok açıklamasında atıfta bulunan Deniz Emin Tüfekçi; seçimlerde olası iktidar değişikliğinin turizm sektörüne yönelik yansımalarını değerlendirdi.

Turizm için tanıtım çalışmalarında önemli role sahip olan; kilit iki bakanın (Kültür ve Turizm Bakanı ve Dışişleri Bakanı) ülke imajını yenilemek ve düzeltmek için, Cumhurbaşkanı’nın tespit edip uyguladığı politikalara karşı yapabilecek pek fazla bir şeylerinin olmadığına dikkat çeken Deniz Emin Tüfekçi; “Olası iktidar değişikliğinin turizm için Batı’da olumlu bir etki yaratacağını ve değişen iktidarın, turizmin en büyük tanıtım malzemesi olacağını” öne sürdü.

Deniz Emin Tüfekçi’nin kaleme aldığı “Haber Vereyim; Bu Yıl Çok Misafir Gelecek, Tedbirli Olun!” başlıklı bir yazısı şu şekilde:

Foto: Twitter @kilicdarogluk

HABER VEREYİM, BU YIL ÇOK MİSAFİR GELECEK, TEDBİRLİ OLUN!

Bu yazıyı aylar önce yazmak istiyordum ama koşullar olgunlaşmadan yazmak istemedim.

Deprem sadece olduğu bölgeyi değil, tüm ülkemizi sarstı. Bu sarsıntı bir ölçüde siyaseti de seçmeni de sarsıp kendine getirdi.

Nereye gidiyoruz? Nedir bu yıllardır kötüye giden koşulların sektörümüzde yarattığı tahribat… Yakınmalar artık ete, kemiğe büründü.

Sanki sektördeki aktörler gerçek değil, kukla, bez bebek, ya da cisimsiz gölge!

Sus pus, düşük profilli yakınmalardan öteye gitmeyen ilişki profilinin tek amacı, siyasetin hışmına uğramadan dikkatini çekmekti.

SEÇİME DOĞRU UMUTLAR YEŞERİYOR

Seçim tarihinin hemen hemen belirlenmesi ve Cumhurbaşkanı adaylarının ilan edilmesi sadece seçim havasına sokmakla kalmadı, 21 yıldır süren düzenin aktörlerinin değişebileceği sinyalinin, Türkiye’yi başka bir yere götüreceğinin işareti olarak yorumlandı Dünya’da…

Şimdiden bir değişim rüzgar esmeye başladı Türkiye’de.

Ülkenin imajını yenileyecek, düzeltecek yeni yönetimin ilk etkisi, sırtını Batı’ya dönmüş, güven duyulmayan, tedirginlik yaratan Türkiye imajını, özellikle turizm açısından ilgili bakanların, Kültür ve Turizm Bakanı’nın yanında Dışişleri Bakanı’nın makyaj yaparak düzeltemediği imajın, bundan böyle düzeltebileceği umududur.

Adı geçen iki bakanın Cumhurbaşkanı’na, onun tespit edip uyguladığı politikalara karşı yapabilecek pek fazla bir şeyleri de olmadığını biliyoruz.

Umut rüzgarı, seçim sonucu değişecek siyasi tablo ile birlikte Batı dünyasında da çok çabuk olumlu tepki doğuracağından kuşku duymuyorum.

Yeni iktidar, turizmin en büyük tanıtım malzemesi olacaktır, hazır olun.

2013 yılında 17 milyon olan Batı kaynaklı turist sayısı Gezi Olayları’nda hükümetin tavrı nedeniyle ertesi yıl 7 milyon rakamına inmiş, o günden bu yana 10 yıl geçmesine karşın potansiyel turist geri alınamamıştır.

Demokrasi ve özgürlük rüzgarına kaynaklık edecek yeni hükümet bu potansiyeli turizmcilerin kucağına Noel Baba hediyesi olarak bırakacaktır.

Depremin yarattığı olumsuz hava nedeniyle duraksayan talepler bir süre sonra, ama özellikle seçimlerin ardından özellikle batı pazarında patlama göstereceğinden kimse kuşku duymasın.

Asıl bu büyük talep dalgasını karşılayacak hazırlıkları, psikolojik ve nesnel hazırlığı şimdiden planlamakta yarar var.

“Planlamakta” kelimesini özellikle vurgulamak isterim.

Handikaplarımız sadece demokrasi ile özgürlüklerle sınırlı değil…

Güvenli olmak sadece polisiye tedbirlerle değil, depremin etkilerinin yok etmese de hafifletecek önlemleri aldığımızı dünyaya duyurmakta tereddüt etmemeliyiz.

Bu konuyu bir başka yazımda işleyeceğim.