Turizm yatırımlarına ilişkin son başvuru tarihi 5 Aralık!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kamu taşınmazlarındaki turizm yatırımlarının tahsis ve irtifak hakkı süreleri ile kira sözleşmelerinin uzatılması ve bu taşınmazların satışına ilişkin başvuruların 5 Aralık’ta sona ereceğini söyledi.

Üzerinde turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla bugüne kadar yatırımcılara 564 otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi ve benzeri turizm tesisi ile 52 yat limanı ve yat çekek yeri tahsis edildiğini belirten Bakan Murat Kurum, Turizm yatırımcılarının bu tarihi fırsattan yararlanmaları için 5 Aralık’a kadar başvurularını yapmaya davet etti.

Hürriyet’te yer alan habere göre bu düzenlemeyle yatırımcı ve işletmecilere turizm tesisi yapmak amacıyla kamu taşınmazları üzerinde verilen sürelerin bir defaya mahsus yararlanma bedeli alınmak suretiyle 49 yıla uzatılabilmesine olanak sağlandığını hatırlatan Kurum, turizm yatırımları düzenlemesine ilişkin şu bilgileri verdi:

SEKTÖRDE YENİ AÇILIMLAR İÇİN ÖNEMLİ

“Milli park ve tabiat parklarında bulunan konaklama amaçlı turizm tesislerinde kira sözleşmeleri de 29 yıla ya da 49 yıl süreli irtifak hakkına dönüştürülmek suretiyle uzatılabilecek. Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen yatırımcıların ilgisine göre Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarına başvurabilecek. Bu düzenleme, sektörün ihtiyaç duyduğu yenileme yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi ve turizm yatırımlarının kredibilitesinin artırılması, sektörde yeni açılımların yapılabilmesi yönünden büyük önem arz ediyor. Ancak başvuru süresi 5 Aralık’ta bitiyor. Bu nedenle turizm yatırımcılarımızı bu tarihi fırsattan yararlanmaları için 5 Aralık’a kadar başvurularını yapmaya davet ediyoruz.

3 AY İÇİNDE SONUÇLANACAK

Süre uzatımı ve satın alma başvurusunda bulunmak için, turizm tesisi tahsis edilen yatırımcı ve işletmecilerin, idareler aleyhine devam eden davasının ve borcunun bulunmaması ve turizm belgesine sahip olması şartları aranıyor. Başvurular ilgili bakanlık tarafından üç ay içerisinde sonuçlandırılacak.

YARARLANMA BEDELİNİN HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ

Düzenleme kapsamında yararlanma bedeli, turizm tesisinin yatırım maliyet bedelinin peşin ödemede binde dördü, taksitli ödemede binde beşi ile uzatılan sürenin çarpımı suretiyle hesaplanacak. Termal ve kış turizmi amaçlı turizm tesisleri için ise bu oranların yarısı dikkate alınacak.

Yararlanma bedeli, peşin veya taksitle ödenebilecek. Taksitle ödeme, biri peşin olmak üzere dört eşit taksitle ve birer yıllık dilimler halinde yapılabilecek. Tesisin tamamının yenilenmesi halinde ise yararlanma bedeline ayrıca yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

SATIŞ BEDELİ

Öte yandan orman vasıflı taşınmazlar ile kıyıda kalan yerler hariç olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri ile taşınmazın hukuki ve fiili durumu itibarıyla satışında engel bulunmayanlardan idarece uygun görülenler, turizm yatırımı amaçlı kullanılmaya devam edilmesi kaydıyla yatırımcı ve işletmecilere satılabilecek. Satış bedeli, taşınmazın rayiç bedeli ile yatırımcının kendisinin inşa ettiği yapı ve tesislerin sadece enkaz bedeli dikkate alınarak belirlenecek.

Satış bedelleri peşin veya yüzde 30’u peşin, kalanı beş yılda ve 10 eşit taksitte ödenebilecek. Beş yıl içerisinde tesisin tamamının yıkılıp yeniden inşa edilmesi halinde ise satış bedeline yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.”