Dokuz bölge hassas alan ilan edildi

Antalya, Denizli, Muğla, Osmaniye, Van, Rize ve Adana’da dokuz ayrı bölgenin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.

Antalya, Denizli, Muğla, Osmaniye, Van, Rize ve Adana’da yer alan dokuz ayrı bölge, doğal SİT alanının koruma statüsü “kesin korunacak hassas alan” olarak ilan edildi. Konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.

“Kesin korunacak hassas alan” olarak ilan edilen bölgeler şöyle:

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan Lara kıyı bandı

Serik ilçesindeki Zeytintaşı Mağarası Doğal Sit Alanı

Denizli’nin Honaz ilçesi Yukarıdağdere mahallesindeki Saklıgöl Potansiyel Doğal Sit Alanı

Denizli’nin Buldan ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kamara Traverten Sırtı Doğal Sit Alanı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Doğal Sit Alanı

Muğla’nın Menteşe ilçesi bulunan Özlüce Doğal Sit Alanı

Van’ın Gevaş ilçesindeki Kuzu Adası Potansiyel Doğal Sit Alanı

Adana’nın Karataş ilçesindeki Tuzla Gölü Doğal Sit Alanı

Osmaniye’nin Kadirli ve Düziçi ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Karatepe Aslantaş Doğal Sit Alanı


“KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN” NEDİR?

Kesin korunacak hassas alan; bölgesel, ulusal veya dünya ölçeğinde olağanüstü ekosistemlerin, türlerin, habitat ve jeolojik jeomorfolojik özelliklerin korunduğu, genel olarak insan etkisi olmadan meydana gelmiş, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan alanlar olarak karşımıza çıkıyor.

“KESİN KORUNACAK HASSAS ALANLARIN” AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

“Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” gereğince kesin korunacak hassas alanların ayırt edici özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

(1) Kaynak değerlerinin korunması için; alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanları olup, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilerek yapı yasağı getirilen mutlak korunması gereken alanlardır.

(2) Bu alanların aşağıdaki kriterlerden bir veya bir kaçını içermesi aranır.

a) Bölgesel, ulusal veya dünya ölçeğinde olağanüstü ekosistemleri, türleri bulundururlar.

b) Jeolojik, jeomorfolojik özellikleri korunmuştur.

c) Genel olarak insan etkisi olmadan meydana gelmiştir.

ç) İnsan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksektir.

d) Alan kendine özgü koruma amaçlarına ters düşecek nitelikteki insan faaliyetlerini bünyesinde bulundurmaz.

e) Ekolojik açıdan önemli yoğunlukta olması beklenen yerel türlerin büyük kısmını bünyesinde bulundurur. Doğal süreçler veya zamanla sınırlı müdahalelerle bu yoğunluklara dönüşebilme kabiliyetine sahiptir.

f) Koruma amaçlarına ulaşmak için önemli ve sürekli müdahale istemeyen özellikleri vardır.

g) Gerektiğinde ve mümkün olan durumlarda, alanın belirlenmiş koruma amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak arazi kullanımları ile çevrelenmiştir.

ğ) Basit müdahalelerle yönetilebilirlik özelliklerine sahiptir.

h) Korunacak hedef tür veya türlerin üreme alanlarını ihtiva eder.