Thomas Cook iflasının sonuçları ne olacak?

Last Updated on 30 Eylül 2019 by Turizm Günlüğü

Ülkemiz turizminde yüzde 3’lük paya sahip olan ve 1 milyon 155 bin adet yolcu getiren Thomas Cook’un iflasının otellerimize olan etkisini Hotel By MFD Consulting & Danışmanlık şirketinin sahibi Mehmet Ferman Doğan ile konuştuk. Thomas Cook’un iflasını değerlendiren turizm yöneticisi önemli açıklamalarda bulundu.

Thomas Cook’un iflasını değerlendiren Hotel By MFD Consulting & Danışmanlık şirketinin sahibi Mehmet Ferman Doğan, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu.

“Thomas Cook’un iflasını ve bu iflasa giden süreci üzüntü ile gözlemledik. Elbette iflasın sezon sonuna denk gelmesi iflasın etkilerini sınırlı kılacak. Otellerimizin bu dönemde toparlanma ve aksiyon alma şansları var. Fakat, uzun dönemde bazı olumsuz süreçler ile karşılaşacağız.”

Bunları şu şekilde sıralayabilirim.

1- Özellikle Ege bölgesindeki otellerin ve partnerlerin ödemeleri gecikebilir ve pazar payı daralabilir.

2- Hükümetin zarar gören otellere kredi desteği sağlaması ek maliyet doğuracaktır.

3- Thomas Cook’tan boşalan pazar liderliğini muhtemelen TUI devralacak ve İngiliz pazarında gücü artacak olan TUI; fiyat rekabeti açısından tekel oluşturacaktır.

Nitekim Thomas Cook’un pazar payını oluşturan % 3’lük kısmımın 435 bin kişisi Íngiliz’dir. 620 bin kişi ise Alman’dır.

4- Ülkemizdeki Thomas Cook partnerlerinin toparlanması ve alternatif pazarlara ulaşması için zaman avantajı bulunmaktadır.

Bu süreç iyi değerlendirildiğinde krizin etkileri minimize edilebilir.

Sonuç itibari ile Thomas Cook partneri otellerin ödemelerinin ATOL garantisi altında olması; hükümetin otellere kredi desteği sağlaması; iflasın sezon sonuna denk gelmesi; TUI’nin boşluğu dolduracak hamleler yapması iflasın etkilerinin sınırlı kalacağını göstermektedir.

Burada üzerinde durmak istediğim konu şu; oteller karma pazar stratejisi uygulamalılar.

Bu konuyu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Karma pazar stratejisi yani “yield management”, otelleri yaşanabilecek iflaslara karşı daha güçlü kılar.

Aynı zamanda bir İngiliz vatandaşı olarak asıl üzerinde durmak istediğim konu Thomas Cook’un iflasından çok Brexit sürecinin turizmciler için daha önemli olduğudur.

Brexit süreci İngiltere ekonomisinde olumsuz gelişmelere neden olursa İngiliz turisti kaybedebiliriz.

Ümit edelim; Brexit İngiltere ekonomisinde olumsuz gelişmelere neden olmasın.

Yoksa Thomas Cook’un alternatifi talep nedeni ile zaten kendine yer bulacaktır.

İşte bu gibi ekonomik, politik ve siyasi gelişmeler karma pazar stratejisini ve küresel ölçekte büyük tur operatörleri kurmayı zorunlu kılıyor.”