Salda’nın yarısı imar tehdidi altında

Last Updated on 14 Ekim 2019 by Turizm Günlüğü

Salda Gölü’nde yapılaşmanın önünü açan imar planları yargıya taşındı. Yeşilova sakinlerinin planların iptali istemiyle açtığı davanın ardından şimdi de Mimarlar Odası Antalya Şubesi dava açtı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle “özel çevre koruma alanı” ilan edilen Salda Gölü’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca düzenlenen 1/25 binlik çevre düzeni planı, 1/5 binlik koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/binlik koruma amaçlı uygulama imar planları, 10 Temmuz – 9 Ağustos tarihlerinde askıya çıktı.

İHALE USULSÜZ VE YASAL DÜZENLEMELERE AYKIRI

Henüz askı ve itiraz süresi dolmadan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 31 Temmuz’da Burdur’da yapılacak Salda Gölü Millet Bahçesi’nin ihalesini yaptı. İhalenin usulsüz ve yasal düzenlemelere aykırı olduğu gerekçesiyle Yeşilova sakinleri ve Mimarlar Odası tarafından ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Isparta İdare Mahkemesi’nde dava açıldı.

SALDA’DA İMAR PLANLARININ İPTALİ İÇİN DAVA

Gazete Duvar’dan Müzeyyen Yüce’nin haberine göre bu süreçte Isparta İdare Mahkemesi, Yeşilova sakinlerince Salda Gölü’nde Millet Bahçesi projesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davayı yetkisi olmadığı gerekçesiyle reddederek Ankara İdare Mahkemesi’ne gönderdi.

İhalenin iptaline ilişkin dava Ankara’da devam ederken, Yeşilova sakinleri Salda’da düzenlenen imar planlarının iptali istemiyle bakanlık aleyhinde Isparta Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde 8 Ekim’de dava açtı. Dava avukatlarından Münip Ermiş, imar planları daha askıdan inmeden ve planlar kesinleşmeden yapılan ihalenin hukuksuz olduğuna dikkat çekerek Salda’da yapılaşmanın önünü açan imar planlarının da iptalini talep ettiklerini söyledi.

MİMARLAR ODASI: İMAR PLANLARI ÇOK YOĞUN YAPILAŞMA GETİRİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine Yeşilova sakinlerinden sonra bir dava da Mimarlar Odası ve Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubeleri tarafından açıldı.

Yapılan ortak açıklamada, Salda için düzenlenen tüm imar planlarının iptali ve Antalya–Burdur-Isparta Çevre Düzeni Planı Değişikliği kararının Salda Gölü ve Çevresi kısmına yönelik yürütmenin durdurulması talep edildi.

İmar planlarının “Özel Çevre Koruma Alanı” ilan edilen Salda için mevzuatlara aykırı şekilde çok yoğun bir yapılaşma getirdiği ifade edilen açıklamada, bu yapılaşmanın alanın doğal yapısı üzerinde bozulmalara neden olacağı belirtildi. Ayrıca Salda Gölü ekosisteminin bozulacağı, gürültü ve ışık kirliliği sebebiyle göl kıyılarında üreyen kuş popülasyonları ve kuş yavruları ile diğer canlılar üzerinde olumsuz sonuçlar yaratılacağı da açıklamada yer aldı.

SALDA İHALESİ: UCU AÇIK YAPILAŞMA İHALESİ

Kamu İhale Kanunu’na göre Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun Millet Bahçesi ihalesi öncesinde alınması gerekirken, ihale sonunda “ÇED gerekli değildir” kararı alındığı hatırlatılan açıklamada, “İmar planları askıdan inmeden, daha planlar kesinleşmeden, alana yapılacak yapılara ilişkin kentsel tasarım ve mimari uygulama projeleri hazırlanmadan, ucu açık yapılaşma ihalesi ile alanın yapılaşmaya açılması planlama esaslarına aykırı. Planlar ile gerçekleştirilmesi düşünülen amaç, doğal güzelliğin yok olması anlamına gelmektedir” denildi.

295 KİLOMETREKARE KORUMA ALANININ 140 KİLOMETREKARESİ’NDE İMAR TEHDİDİ

“Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilmiş 295 kilometre kare alanın 140 bin metrekaresinin “Özel Proje Alanı” olarak belirlendiğine işaret edilen açıklamada şöyle denildi:

“Üst ölçekli planda zarar verici ve tehdit edici yapılaşmalar yasaklanmasına rağmen, “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilmiş 295 kilometre kare alanın, 140.496 metrekaresi “Özel Proje Alanı” olarak belirlenmiş ve bu alan içinde E=0.20 emsal getirilmiştir. Hukuka aykırı olarak maksimum 0,05 emsal olması gerekirken 0,20 emsalle 28.100 m2 kapalı alan düzenlemesi planlanmıştır. Bunun dışında rekreasyon alanı gibi düzenlemeleri de göz önüne alındığında, habitat olarak bu kadar değerli bir alan için üst ölçekli planlara aykırı çok yoğun bir yapılaşma kararı getirilmiş.”

Bu sebepler göz önüne alınarak Salda için düzenlenen tüm imar planlarının iptali ve Antalya–Burdur-Isparta Çevre Düzeni Planı Değişikliği kararının Salda Gölü ve Çevresi kısmına yönelik yürütmenin durdurulması istemiyle dava açıldığı açıklandı.

Salda ihalesine ne oldu?