Kısa Çalışma Ödeneği başvuru şartlarında yumuşama yapıldı

Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları 23 Mart tarihinde başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında verilen ekonomik desteklerden biri olan Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları işveren tarafından yapılıyor. İşveren tarafından yapılan başvurularda düne kadar İŞKUR tarafından istenen “zorlayıcı sebep”e ilişkin belgeler bugün resmi gazetede yayınlanan 7244 nolu kanun ile yumşatıldı. 

İşte daha önce açıklanan başvuru şartları…

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için; İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

YENİ KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

17 Nisan 2020 Cuma günü yayınlanan 31102 sayılı Resmî Gazete’de yer alan (MADDE 8 – 4447 sayılı) kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 25 – Yeni koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.”

İŞKUR DÜN GECE MAİL İLE BİLDİRİM YAPTI

Kanun teklifinin meclisten dün geçmesinden sonra başvuruları henüz sonuçlanmamış tüm işverenlere bağlı bulundukları İŞKUR Şubeleri tarafından mail atılarak başvuru evraklarını tekrar istendi. Daha önceki başvurularda istenen “İşyerinizin faaliyetinin durduğuna veya azaldığına dair kanıt niteliği taşıyan belge”nin yeni listede istenmediği dikkat çekti. Bu vesileyle başvuru şartları esnetilen Kısa Çalışma Ödeneği’nden eğer uygulamada bir aksaklık olmazsa ise daha fazla işçinin yaralanması sağlanmış olacak.

GÜNCEL KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ EVRAK LİSTESİ

“Sayın yetkili merhaba;

Çeşitli tarihlerde bu mail adresimiz vasıtasıyla Kurumumuza iletmiş olduğunuz başvurularınızda evrak eksiklikleri veya teknik aksaklıklardan dolayı problemler oluşmuştur . Aşağıda belirtilen evrakları mümkünse tek pdf dosyası halinde tarafımıza tekrar bu adrese mail atınız , bu evraklar harici başka evraka gerek yoktur. Ülke olarak yaşadığımız bu olağanüstü durumdan dolayı Kurumumuzda da olağanüstü bir iş yoğunluğu yaşanmaktadır , gecikmelerden dolayı göstermiş olduğunuz hoşgörüye teşekkür ederiz , İlgili personellerimiz sizinle mümkün olan en kısa zamanda irtibat kuracaklardır, sağlıklı günler dileriz.

Gerekli evraklar;
1. Kısa Çalışma Talep formu (Kaşe ve İmzalı olmalı )
2. Kısa Çalışma İşçi Listesi
3. Durumunuzu açıklar Üst Yazı / Dilekçe (Kaşe ve İmzalı olmalı )
4. Var ise Vergi levhası”

 

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması, Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması), İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır.