Kısa çalışma süresinin uzatılması hakkında merak edilen sorular ve cevapları

Türk Lirası

Kısa çalışma süresi hangi kararla ve ne kadar süreyle uzatılmıştır?

30 Haziran 2020 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Karar ile yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle daha önce uygulanan kısa çalışma süresi bir ay uzatılmıştır.

Kısa Çalışma süresi hangi işyerlerinde uzatılmıştır?

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan işyerlerinde kısa çalışma süresi bir ay uzatılmıştır.

Kısa çalışma süresi hangi işçiler için uzatılmıştır?

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerlerinde daha önce aynı gerekçeyle uygulanmış kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları (haftalık kısa çalışma süresi) aşmamak kaydıyla uzatılan kısa çalışma döneminde de yararlanılabilecektir.

Örneğin bir işyerinde A, B ve C isimli üç işçi için Mart, Nisan ve Mayıs aylarında haftalık kısa çalışma süresi 30/45 oranında bildirim yapılmak suretiyle yararlanılmış ise aynı kişiler için aynı kısa çalışma süresince 1 Temmuz 2020 den itibaren bir ay daha yararlanılabilecektir. Bu süreyi azaltmak isteyen işverenler güncelleme talebinde bulunabilecektir.

Kısa çalışma uzatma işlemi hangi dönemler için yapılacaktır?

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle daha önce uygulanan kısa çalışma süresi 30/6/2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) sona ermiş olan işyerlerinde 1/7/2020 tarihi itibarıyla, devam edenler ise kısa çalışma bitiş tarihi itibarıyla bir ay süreyle işyerinde kısa çalışma uygulanabilecektir.

Örneğin kısa çalışma süresi 20/5/2020 tarihinde sona ermiş işyerinde kısa çalışma uzatma işlemi 1/7/2020 tarihi itibarıyla bir ay süre için yapılmış olacaktır. Kısa çalışma süresi 10/8/2020 tarihinde sona erecek işyerinde ise 11/8/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle uzatma işlemi yapılacaktır.

Kısa çalışmanın uzatıldığı dönem için başvuru yapılacak mıdır?

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerlerinde daha önce yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanmış kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları (haftalık kısa çalışma süresi) aşmamak kaydıyla kısa çalışma uzatma işlemi otomatik olarak İŞKUR tarafından yapılacaktır.

Hem işverenlerin ve hem de işçilerin uzatma işleminin yapılması için başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Uzatılan kısa çalışma döneminde işveren yeni bir işçi ilave edebilecek midir?

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerlerinde daha önce yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanmış kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları (haftalık kısa çalışma süresi) aşmamak kaydıyla kısa çalışma uzatma işleminden yararlanılabilecektir.

İşverenlerce Kovid-19 gerekçesiyle daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmış işçilerin dışında yeni bir işçi ilave edilmesi veya daha önce yararlanılan haftalık kısa çalışma süresinin artırılması imkanı bulunmamaktadır.

Daha önce uygulanan kısa çalışma döneminde Yasaya aykırı bir şekilde işçi çıkartılan ve bu nedenle kısa çalışma uygulaması durdurulmuş işyerlerinde kısa çalışma süresi uzatılacak mıdır?

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışmadan yararlanabilmek için 4857/25-II kapsamı dışında bir gerekçeyle işveren tarafından işçi çıkartılmamış olması gerekir. Bu hükme aykırı işçi çıkartılmış olması nedeniyle kısa çalışma uygulaması durdurulan işyerlerinde uzatma işlemi yapılamayacaktır.

Yeni bir hak sahipliği olmadığı için kalan işsizlik ödeneği süresince kısa çalışma uygulamasından yararlananlar uzatılan dönemde da yararlanabilecekler midir?

Kısa çalışma ödeneği süresi işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilmeyeceği için kalan işsizlik ödeneği süresini aşmamak kaydıyla bu işçiler de kısa çalışma uygulamasından yararlanabilecektir.

Daha önce uygulanan kısa çalışma döneminde işten çıkan veya emekli olanlar da uzatılan kısa çalışma uygulamasından yararlanabilecek midir?

Hayır

Kısa çalışmanın uzatıldığı dönemde ilk bir haftalık süre için kısa çalışma ödeneği ödenecek midir?

Kısa çalışmanın uzatıldığı dönemde ilk bir haftalık süre için kısa çalışma ödeneği ödenebilecektir.

Uzatılan dönem için yeni bir uygunluk tespiti yapılacak mıdır?

Kısa çalışma uygulamasının uzatıldığı bir aylık dönem için İş müfettişlerince yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacaktır.

Uzatma işleminden yararlanmak istemeyen işverenlerin ne yapması gerekir?

Kısa çalışma süresinin uzatılmasından yararlanmak istemeyen işverenler bu durumu bağlı olduğu İŞKUR birimine yazılı veya elektronik ortamda en seri şekilde bildirmesi gerekir.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan süre işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilecek midir?

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanmış olan dönemin tamamında (ilk üç ay ve uzatılan bir ay) ödenen kısa çalışma ödeneği süresi hak edilmiş işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilmeyecektir.

Kısa çalışmanın uzatıldığı dönemde işçilerin prim ödeme süreleri bakımından hak kazanma şartlarını sağlayıp sağlamadığı kontrolü yapılacak mıdır?

Kısa çalışmanın uzatıldığı dönemde işçilerin prim ödeme süreleri bakımından hak kazanma şartlarını sağlayıp sağlamadığına ilişkin yeni bir kontrol yapılmayacaktır. Daha önce Kovid-19 gerekçeli yapılan kısa çalışma uygulamasından yararlanan işçiler için uzatma işlemi yapılacaktır.

Kısa çalışmanın uzatıldığı dönemde ne kadar kısa çalışma ödeneği ödenecektir?

Kısa çalışmanın uzatıldığı dönemde de gün başına, daha önce Kovid-19 gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneği döneminde ödenen günlük tutar kadar ödeme yapılacaktır.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecektir?

Kısa çalışmanın uzatıldığı döneme ilişkin ödemeler de ödemenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın beşinde yapılacaktır.

Ödeme tarihini öne çekmeyle ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın uzatıldığı dönemde genel sağlık sigortası primleri ödenecek midir?

Evet

Uzatılan kısa çalışma döneminde nakdi ücret desteğinden yararlanılabilecek midir?

Nakdi ücret desteğinden yararlanabilmek için kısa çalışma ödeneğine hak kazanılmamış olması gerekir. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneği ödenen dönem için nakdi ücret desteği ödenmesi imkanı bulunmamaktadır.

İşyerinde fiilen kısa çalışma uygulanmamasına rağmen işçilere kısa çalışma ödeneği ödendiğinin tespit edilmesi halinde ne olacaktır?

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilmektedir.