İşten çıkarma yasağı uzatıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile işçilerin sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan maddenin geçerliliği 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı 17 Kasım 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı’nda 4857 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesinin 1 ve 2’nci fıkrası işaret edildi.

Konuya ilişkin Resmi Gazete’de yer alan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı şu şekilde:

22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/9/2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkur Kanunun geçici 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.