Telif hakkının ekonomiye katkısı belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür endüstrilerinin yarattıkları ekonominin boyutunu ölçmek amacıyla başlattığı çalışma sonucu hazırlanan rapor kamuoyuyla paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) belirlediği yöntem bilimine göre hazırlanan raporda, kültür endüstrilerine ilişkin ciro, katma değer, istihdam, iş gücü verimliliği ve dış ticaret gibi ekonomik göstergeler diğer önemli sektörlerle kıyaslamalı olarak istatistiki verilerle ölçüldü.

Türkiye’de telif haklarına dayalı kültür endüstrilerinin ekonomik katkısını ölçen ilk çalışmadan bu güne son 10 yılda yaşanan gelişmeleri, 2015-2018 verileriyle detaylı şekilde sunan rapor, kültür endüstrilerinin taşıdığı potansiyeli ortaya koydu. Raporda, Türkiye’de kültür endüstrilerinin Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYH) içindeki payı, son 10 yılda istikrar göstererek, 2018 verilerine göre 2,88 olarak belirlendi.

Raporda ortaya konan sonuçlara göre, kültür endüstrilerini oluşturan sektörler, ülkemizde birçok önemli sektörün (insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, madencilik, idari ve destek hizmet faaliyetlerinin) üzerinde katma değer ve istihdam yaratıyor.

Raporun detayları için:https://basin.ktb.gov.tr/TR-273457/kultur-endustrilerimizin-ulke-ekonomisine-katkisi-rapor-.html