İspanya, turizmi kurtarmak için ne kadar bütçe ayırdı?

İspanya’da Turizmi Güçlendirme Planı’na ne kadar bütçe ayrıldı?

İspanya Bakanlar Kurulu, konaklama ve turizm endüstrisi için; kiraların azaltılması, ödemelerde moratoryum ve mali yardım içeren, bu sektörlerdeki şirketlerin mali durumunu hafifletmeye çalışan Güçlendirme Planını onayladı.

Bu planla turizm ve konaklama sektörünü kapsayan 4.22 milyar Euro’luk yeni bütçe onayladı.

HÜKÜMETİN BAKIŞI NE YÖNDE?

Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto yaptığı açıklamada yeni plan için; “COVID – 19 salgınından ciddi şekilde etkilenen ve faaliyetlerini, istihdamlarını sürdürebilmek isteyen sektörler için gerekli bir önlemler dizisidir” dedi.

Vergi indirimleri, vergi borçlarının ve sosyal güvenlik katkı paylarının ertelenmesi ve kiraların indirilmesi gibi yeni önlemleri içeren plan, farklı alanlardaki önlemleri içeriyor.

Kiralamada %50’ye varan indirimler sağlanıyor.

İSTİHDAMA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR

İstihdamın korunmasında sosyal önlemlere ilişkin muafiyetler, içecek, restoran ve yiyecekte Aralık 2020 ve Ocak 2021 aylarında uygulanmakta olup; ERTE tarafından korunan tüm sektörler için sendikalar ve işverenlerle müzakere edilmekte olan yeni sosyal sözleşmede uzatılacak.

Sosyal Güvenlik alanında turizm, ticaret ve konaklama sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, Nisan-Ekim 2021 arası kesintili sabit kiralamalarda Sosyal Güvenlik katkı paylarından % 50 indirim uygulanacak.

VERGİ ÖNLEMLERİ NELER?

6 ay süreyle 3 faizsiz, talep üzerine, beyannamelere tekabül eden vergi borçlarının ertelenmesine izin veren vergi borçlarının ertelenmesinin yenisi onaylandı.

1 Nisan – 30 Nisan 2021 tarihleri ​​arasında ödeme süresi sona eren borçlar Ekim ayında ödenecek.

Ertelenmiş miktarın yaklaşık 2.668 milyon Euro olması bekleniyor.

Öte yandan iflas başvurusu moratoryumu uzatıldı.

Son olarak, 2021 için büyük bir turist akını olan bölgeler için bir geçiş rejimi oluşturuldu. Pandeminin bu bölgelere gelen turist sayısında belirlenen kriterleri karşılamayacak bir düşüşe neden olduğu göz önüne alındığında, turist gezilerinin yapıldığı limanlarda sakinler, geceleme ve kruvaziyer yolcularına ilişkin 2020 yılına ilişkin veriler uygulanmayacak.

GÜÇLENDİRME PLANINDA AYRILAN BÜTÇELER

Oteller, turizm (seyahat acenteleri dahil) ve ticaret için bu Güçlendirme Planı’nda yer alan tedbirler beş blok halinde gruplandırıldı:

I. BLOK TİCARİ TESİSLERİN KİRALARI: 324 Milyon €

II. BLOK LİKİDİTE VE FİNANSMAN ÖNLEMLERİ:520 milyon €

III. BLOK VERGİ TEDBİRLERİ: 2.809 milyon €

IV. BLOK İŞGÜCÜ ÖNLEMLERİ VE SOSYAL GÜVENLİK: 567 Milyon € + BLOK V. DÜZENLEYİCİ ÖNLEMLER

TOPLAM GÜÇLENDİRME PLANI: 4.220 Milyon €

Kaynak: Turizmdatabank