Kısa çalışma ödeneği süresi ve başvuru süresi uzatıldı

“Kısa çalışma başvuru süresinin” ve “kısa çalışma ödeneğinin süresinin” uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre kısa çalışma ödeneği 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı.

“Kısa çalışma başvuru süresinin uzatılmasına” ilişkin Cumhurbaşkanı kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre kısa çalışma ödeneği başvuru süresi 31 Ocak 2021’e, kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021’e kadar uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ 28 ŞUBAT 2021’E KADAR UZATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı kararında belirtilen esaslar çerçevesinde, 26 Ekim 2020 tarihli ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı.