TÜRSAB’tan 2021 yılı için aidat duyurusu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 2021 yılına ilişkin yıllık aidat ödentisi, acenta ve şube kuruluş ödentisi miktarı hakkında bir duyuru yayınladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 2021 yılında acentaların ödeyeceği aidat miktarını, acenta ve şube kuruluş ödentisi miktarını açıkladı.

Buna göre acentaların 2021 yılı için yıllık aidat ödentisi miktarının 3.735,74 TL, acenta ve şube kuruluş ödentisi miktarının ise 74.714,63 TL olduğu açıklandı.

TÜRSAB tarafından konuya ilişkin yayınlanan duyurunun tam metni şu şekilde:

Sayın Üyelerimiz,

1618 sayılı Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 35’inci Maddesi kapsamında yıllık aidatların her takvim yılı başından geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298’inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen Yeniden Değerleme oranında arttırılarak uygulanacağı hüküm altına alınmış olup, 28.11.2020 tarihli 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 521 sıra numaralı V.U.K. Genel Tebliği ile 2020 yılı yeniden değerleme oranı % 9,11 olmuştur.

Belirtilen mevzuat hükümleri kapsamında 2021 yılına ilişkin yıllık aidat ödentisi miktarının 3.735,74 TL, Acenta ve Şube Kuruluş Ödentisi miktarının ise 74.714,63 TL olduğu hususunu siz değerli üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği