Dünya’da spor turizminin yeri ve önemi

Türkiye'de Spor Turizmi Fırsatları: Yeni Yatırımlar ve Çeşitli Aktivitelerle Büyüyor
Türkiye'de Spor Turizmi Fırsatları: Yeni Yatırımlar ve Çeşitli Aktivitelerle Büyüyor

Last Updated on 26 Mart 2022 by Yaşar Çelik

Günümüzde spor, dünyanın en büyük sosyal olgusu olarak kabul edilmektedir. Çoğu otoriteye göre turizmin önümüzdeki yüzyılın başlarında dünyanın en büyük endüstrisi olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla spor turizmi de birçok diğer başlı başına sektörden büyük olacaktır.

ÖZET

Bu çalışma spor turizmi ve Dünya’daki yeri hakkında gerek bilimsel kaynaklardan, gerek yaşanmışlıklardan/tecrübelerden, gerekse de doğrudan bilgilerden ve öngörülerden derlenmiş değerlendirmemi içermektedir.

1. GİRİŞ

Spor turizmi uzun süredir var olmasına rağmen kısmen yeni bir kavram.

Bu kavramın tanımlamalarını inceleyelim.

Neirotti’ye (2003) göre spor turizmi genel olarak bir kişinin birincil ikametgahından, spor aktivitesine katılmak, eğlence veya yarışma amacıyla uzaklaşması, tabanda veya elit düzeyde sporu gözlemlemek için seyahat etmesi ve örneğin spor müzesi gibi bir spor cazibe merkezini ziyaret etmesi.

Diğer yandan, Weed ve Bull (2004), spor turizmi olgusunu şu şekilde kavramsallaştırmaktadır; etkinlik, insan ve yerin benzersiz etkileşiminden kaynaklanan sosyal, ekonomik ve kültürel bir fenomen.

Gammon ve Robinson (2003) ise oldukça başarılı bir tanım ile şöyle ifade etmektedir: Sporun ve turizmin, sadece mega etkinliklerin yönetimi ve işleyişi ile ilgili değil; aynı zamanda spor turistine, tüketiciye-özel spor ve turizmle ilgili hizmetler ve deneyimler sunmakla da ilgilidir.

2. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Spor turizmi istatistiklerine göz atarsak; günümüzde spor, dünyanın en büyük sosyal olgusu olarak kabul edilmektedir. Çoğu otoriteye göre turizmin önümüzdeki yüzyılın başlarında dünyanın en büyük endüstrisi olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla spor turizmi de birçok diğer başlı başına sektörden büyük olacaktır.

Spor turizmi sektörü son yıllarda önemli ölçüde büyümüştür. 2016’da spor turizmi endüstrisi 1,41 trilyon dolar değerindeydi ve bu rakamın 2021 yılına kadar yaklaşık 5,72 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. Bu sadece dört yılda %41’lik büyük bir büyüme!

Türkiye’de spor turizminin yeterince büyük olmadığını görmekteyiz. Birçok tesisin bünyesinde golf turizminden, basketbola, futbola, tenise, yürüyüş alanlarına, bilardoya rastlamak mümkün. Ancak bu sporların yerli turistler açısından da yeterince yapılmadığı tesis sahiplerinden gelen bilgiler arasında. Dolayısıyla bu bir kültür işi. Spor kültürü bu noktada devreye giriyor. Bunun için de belirli bir sürenin geçmesi, belirli bir bilincin oluşması gerekmekte.

3. KAYNAKLAR

• Gammon, S. and T. Robinson. (2003). Sport and tourism: A conceptual framework. J. Sport Tourism.
• Neirotti, L. (2003). An Introduction to Sport and Adventure Tourism. In Hudson, S. (ed.), Sport and Adventure Tourism. New York: The Haworth Hospitality Press.
• Weed, M. and Bull, C. (2004), Sports Tourism: Participants, Policy and Providers, Oxford: Elsevier.

Teoman Toraman

Kıdemli Otel Genel Müdürü & Uzman Bilgisayar Mühendisi & Eğitim Teknoloğu & Araştırmacı ve Yazar

Antalya, Türkiye

teoman.toraman@metu.edu.tr – teomantoraman@gmail.com