Ergun’dan Bakan Nebati’ye gezinti gemileri için soru önergesi

İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun

İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun, günübirlik gezinti–tenezzüh gemilerini ulaşım hizmeti veren deniz araçları ile aynı oranda teminat yükümlülüğüne tabi tutan uygulamanın adil bir şekilde yeniden düzenlenmesi için TBMM’de soru önergesi verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ettiği önergede, gezinti–tenezzüh gemileri açısından yolcu kapasitelerine bakılarak yolcu başı teminat belirlenmesinin izaha muhtaç bir durum teşkil ettiğini vurgulayan İYİ Partili Ergun, turizm amaçlı teknelerle yapılan gezilerin turistik bir aktivite olduğunu ve zorunlu ulaşım hizmeti veren deniz araçları ile aynı yükümlülüklere tabi tutulduğunu belirtti.

Diğer yandan, yolcu başına yaklaşık 400 bin Dolar teminatın mevcut şartlarda ülkemizin ekonomik gerçeklerine de uygun olmadığını belirten Ergun, böylesine yüksek teminatların herhangi bir kaza anında yüksek ödeme doğuracağından suiistimale açık olduğunu ifade etti.

Ayrıca belirli sürelerle alınması gereken Denize Elverişlilik Belgesi için sigorta primlerinin ödenmiş olması zorunluluğunun, mevcut ekonomik koşullarda bu sektörü adeta iş yapamaz hale getirdiğini ve sigorta primlerinin yüksek olmasının bu sektördeki rekabet koşullarını oldukça kısıtlayıcı bir faktör olduğunu söyleyen Ergun, “gezinti–tenezzüh gemileri için belirlenen sigorta tarife miktarlarının piyasa gerçekleri ile uyumlu ve rekabetçi bir piyasa oluşumuna katkı sağlayıcı şekilde düzenlenmesi gerekir” dedi.

İYİ Partili Ergun Bakan Nebati’ye şu soruları sordu:

  1. Bakanlığınızın, gezinti–tenezzüh gemileri için belirlenen sigorta tarife miktarlarının adil, rekabetçi ve gerçekçi bir şekilde revize edilmesi için herhangi bir çalışması var mıdır?
  2. Eğer Bakanlığınızın bu konuda herhangi bir çalışması varsa, karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi sigortası gibi, bütün sigorta şirketlerinin poliçe üretebileceği, adil rekabeti sağlayıcı ve söz konusu deniz araçlarında daha uygulanabilir bir sigortalama yöntemi kullanılacak mıdır?
  3. Gezinti–tenezzüh gemileri için Denize Elverişlilik Belgesi alırken sigorta primlerinin ödenmesi zorunluluğu karşısında Bakanlığınız tarafından sektörü rahatlatacak ve işlerini kolaylaştıracak bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?