TGA turizm payına ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de

TGA turizm payına ilişkin değişiklik

Last Updated on 23 Şubat 2023 by Turizm Günlüğü

TGA bütçesi ve turizm payının alınmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte detaylar…  TGA turizm payına ilişkin değişiklik

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi ile Turizm Payının Alınmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, konaklama tesisleri, Bakanlık’tan belgeli yeme – içme ve eğlence tesisleri, deniz turizm tesisleri ve seyahat acentalarından alınacak turizm payı için elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden “on binde yedi buçuk oranında” ibaresi “on binde beş oranında” olarak değiştirildi.    TGA turizm payına ilişkin değişiklik

Bu değişiklik 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete’de konuya ilişkin yayımlanan diğer değişikler ise şu şekilde:

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSININ BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI, HARCAMALARIN YAPILMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE TURİZM PAYININ ALINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/10/2019 tarihli ve 30930 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi ile Turizm Payının Alınmasına İlişkin Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık tarafından düzenlenen” ibaresinden sonra gelmek üzere “basit konaklama turizm işletmesi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin başlığı “Deniz turizmi tesisleri” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarının” ibaresi ile aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında, 5’inci maddesinin birinci fıkrasında, 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında, 7’nci maddesinin birinci fıkrasında ve 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yedi buçuk” ibareleri “beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmeliğin;

a) 3’üncü maddesi 1/1/2024 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.