Samsun’da Satılık Otel ve Turistik Tesis Alanı

Last Updated on 14 Eylül 2023 by Turizm Günlüğü

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yer alan otel ve turistik tesis alanı ihale yoluyla satılacak. İşte ihaleye ilişkin detaylar…

Tekkeköy Belediyesi sınırları dahilinde mülkiyeti Tekkeköy Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli imar planında Otel ve Turistik Tesisi alanına (E:2.50) isabet eden ve imar parseli olan Asarağaç tapunun 2228 ada 1 parsel nolu 6.026,35 m2 taşınmazın (arsanın) satışı yapılacaktır.

Taşınmazın (arsanın) satışı Tekkeköy Belediyesi Meclis Salonu’nda, 26 Eylül 2023 Salı günü saat 14.00’de kapalı teklif açık artırma usulü ile yapılacak.

Komisyon gerek gördüğü takdirde 2886 sayılı Kanunun 40. maddesi gereğince sözlü veya yazılı teklif almak suretiyle ihaleyi sonuçlandıracaktır.

Taşınmazın muhammen bedeli 24.105.400,00 TL olarak, %3 geçici teminatı 725.000,00 TL olarak belirlendi.