Eylemsiz Turist Rehberleri İçin Duyuru

Eylemsiz Turist Rehberleri İçin Duyuru
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Last Updated on 28 Kasım 2023 by Turizm Günlüğü

Eylemsiz Turist Rehberleri İçin Duyuru: Aralıksız 8 yıl süreyle eylemsiz turist rehberi olarak kalanların eylemli turist rehberi olabilmeleri için yapılacak sınav hakkında duyuru…

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 8 yıl süreyle eylemsiz kalan turist rehberleri için bir duyurusu yayımladı.

Buna göre; 8 yıl süreyle eylemsiz turist rehberi olarak kalanların eylemli turist rehberi olabilmeleri için bir sınav düzenlenecek.

Sınav için son başvuru tarihi 28 Aralık 2023 olarak açıklandı.

Sınava katılacak adayların başvuru belgeleriyle birlikte 28 Aralık 2023 tarihine kadar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.

Duyuru kapsamında sınav yerinin, sınav tarihinin ve sınav ile ilgili diğer hususların daha sonra ilan edileceği belirtildi.

Düzenlenecek sınava ilişkin duyurunun tam metni şu şekilde:

ARALIKSIZ SEKİZ YIL SÜREYLE EYLEMSİZ TURİST REHBERİ OLARAK KALANLARIN EYLEMLİ TURİST REHBERİ OLABİLMELERİ İÇİN YAPILACAK SINAV HAKKINDA DUYURU

07/06/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Kanunu’nun “Mesleğin icrası, odaya üyelik ve meslek sicilleri” başlıklı 4. Maddesinin 3. Fıkrası gereği; aralıksız sekiz yıl süreyle eylemsiz turist rehberi olarak kalanların eylemli turist rehberi olabilmeleri için, Bakanlık tarafından yapılan sınava katılarak başarılı olmaları gerekmektedir.

Sınavın şekli ve konular:

“Aralıksız Sekiz Yıl Süreyle Eylemsiz Turist Rehberi Olarak Kalanların Eylemli Turist Rehberi Olabilmeleri İçin Yapılacak Sınav Hakkında Usül ve Esaslar”da (Ek-1) belirtilen konularda yapılacak çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

Sınav ücreti: 250,00 TL

Son başvuru tarihi: 28.12.2023

Başvuru için gerekli belgeler:

  • Sınav Başvuru Formu (Ek-2)
  • Ruhsatname örneği
  • Adli sicil belgesi
  • Ziraat Bankası Heykel Şubesi Bakanlığımız DÖSİMM hesabına (IBAN 0800 0100 1745 0348 3170 5540) yatırılan sınav ücretinin dekontu

Başvuru yeri:

Sınava katılacak adayların başvuru belgeleriyle birlikte 28.12.2023 tarihine kadar aşağıda belirtilen Bakanlığımız adresine doğrudan veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda belgeler Bakanlığa en geç 28.12.2023 tarihine ulaşacak şekilde gönderim sağlanması gerekmekte olup postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.          Eylemsiz Turist Rehberleri İçin Duyuru

ADAYLARIN BAŞVURACAKLARI ADRES

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

İnönü Blv. No: 32 06100

Emek-Çankaya / Ankara

İrtibat: 0312 470 77 70 – 78 67

Sınavın yeri, tarihi ve sınav ile ilgili diğer hususlar ayrıca ilan edilecektir.