Rusya’ya Girişlerde “Sadakat Sözleşmesi” Gündemde

Ruslar 2024 Yılında Rüya

Last Updated on 30 Kasım 2023 by Turizm Günlüğü

Rusya’ya Girişlerde Sadakat Sözleşmesi: Rusya İçişleri Bakanlığı, Parlamentoya ülkeye giren yabancıların “sadakat sözleşmesi” imzalamasını öngören bir yasa teklifi sundu. 

Haberrus’un TASS Haber Ajansı’ndan aktardığı habere göre; sözleşmeyi imzalayan yabancılar “ülkede ulusal çıkarların korunması amacıyla konan yasaklara riayet edeceklerini taahhüt etmiş” olacak.

Tasarıya göre ülkeye giren her yabancıya “sadakat sözleşmesi” imzalamasıyla, Rusya Federasyonu topraklarında kalış (ikamet) süresi boyunca Rusya Federasyonu’nun devlet politikasını itibarsızlaştırmayacağına, geleneksel aile değerlerini reddetmeyeceğine ve Sovyet halkının faşizme karşı kazanılan zaferdeki katkısını çarpıtmayacağına, Rusya Federasyonu kamu makamlarının faaliyetleri, her türlü dış ve iç devlet politikasını itibarsızlaştırmayacağına, Rusya Federasyonu’nun, kamu makamlarının ve onların yetkililerine saygı duyacağına dair taahhütte bulunmuş olacak.

Tasarıya göre; söz konusu taahhütlerde bulunmayan yabancıların ülkeye girişine izin verilmeyecek.

Tasarı kapsamında yabancıların Rusya’da bulundukları süre boyunca kamu yetkililerinin çalışmalarına engel olmamaları ve Rusya’nın iç ve dış politikasını itibarsızlaştırmamaları da bekleniyor.

“Evliliğin kadın ile erkek arasında gerçekleşen bir kurum” olduğunu reddetmek ve “eşcinsellik propagandası yapmak” da yasak kapsamında.

DAHA ÖNCE PARLAMENTODA DESTEK BULMAMIŞTI

Rusya’ya seyahat eden yabancılar, belgeyi imzalayarak ülkede kalma kurallarını taahhüt ettikten sonra bu kuralları ihlal etmeleri halinde sonuçları konusunda uyarılmış olarak sayılacaklar.

Ayrıca, yabancı vatandaşların, anlaşma şartlarına uyulmaması durumunda Rusya’dan olası sınır dışı edilmeyle ilgili masrafları da ödemesi istenecek.

Bu tür tasarı ilk kez gündeme gelmiyor.

Daha önce de Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında yabancıları bu tür anlaşmaları imzalamaya zorunlu kılma fikrini ortaya atmış ancak o zaman bu tasarı parlamentoda destek bulmamıştı.

Söz konusu tasarının kısa süre içinde Duma’nın gündemine sunulması ve gerekli alt komisyonlarda tartışılması bekleniyor.  Rusya’ya Girişlerde Sadakat Sözleşmesi