İstanbul Turizm Platformu’ndan Sektörü Şekillendiren Yenilikler

İTP Direktörü Dr. Şengül Altan Arslan ve İBB Başkan Danışmanı B. Ümit Öztürk
İTP Direktörü Dr. Şengül Altan Arslan ve İBB Başkan Danışmanı B. Ümit Öztürk

Last Updated on 24 Ocak 2024 by Turizm Günlüğü

İstanbul Turizm Platformu (İTP), 2023 yılındaki çalışmaları ve yeni iş modeli ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) turizm sektörüne yaklaşımını ve stratejilerini tartışmak üzere, turizm basını ile bir araya geldi. İTP Direktörü Dr. Şengül Altan Arslan’ın ev sahipliği yaptığı bu buluşmada, İstanbul’un turizm potansiyelinin artırılması ve sektörün karşılaştığı zorluklara çözüm üretme noktasında önemli adımlar atıldı.

İstanbul Turizm Platformu, İstanbul’un turizm sektöründeki gelişimini ele almak ve geleceğe yönelik stratejileri belirlemek amacıyla, İBB Haliç Altınboynuz Sosyal Tesisinde bir toplantı düzenledi. İTP Direktörü Dr. Şengül Altan Arslan’ın liderliğinde gerçekleşen bu toplantıda, İstanbul’un turizmdeki gelişme potansiyeline vurgu yapılarak, şehrin dünya kentleri arasındaki rekabetçi konumunu güçlendirmek için İBB’nin yeni stratejileri ve politikaları ele alındı.

Toplantıya Turizm Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Çelik’te katıldı.

2019 yılında kurulan İTP, turizm sektörünün sorunlarına demokratik katılım ve ortak akıl ile yaklaşarak, kalıcı çözüm stratejileri geliştirme amacı güdüyor. Pandemi sürecinin getirdiği zorluklar ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, 2023 yılında İTP’nin yapısında önemli bir revizyona gidildi. Bu revizyon kapsamında, verimliliği artırmak ve daha geniş bir üye katılımını sağlamak için komisyon sayısı azaltıldı ve yeni çalışma modelleri belirlendi.

İstanbul Turizm Buluşması’nda İBB’nin turizme yönelik faaliyetleri ve İTP’nin yeni yapılanması sektör temsilcileriyle paylaşıldı. Komisyon toplantılarında İstanbul turizminin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi adına bir dizi proje önerisi alındı ve bunlar arasından öncelikli olanlar belirlenerek hayata geçirilmesi için çalışma grupları oluşturuldu.

Bunun yanı sıra, İTP’nin “İstanbul Insights” adını verdiği e-bülten aracılığıyla iki ayda bir, İBB’nin turizme yönelik faaliyetleri sektörle paylaşılacak. Turizm sektörünün kentlerdeki yoğunlaşması ve değişen dinamiklerine uyum sağlamak amacıyla İBB’nin çeşitli altyapı dönüşüm çalışmaları ve kültürel faaliyetleri de gündeme getirildi.

Dr. Şengül Altan Arslan, İstanbul’un coğrafi konumu, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra, turizmde çeşitlilik ve rekabetçi bir politika oluşturmanın önemine değinerek, İBB’nin turizm politikalarını bu yönde şekillendirdiğini belirtti. Dünya Turizm Örgütü’nün 2030 dünya turizm eğilimlerini dikkate alarak, İstanbul’un turizm potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için stratejik çalışmalar yürütüldüğü vurgulandı.

Toplantı, İstanbul’un turizm sektöründe kilit bir rol oynayan İTP’nin yenilikçi yaklaşımları ve İBB ile olan iş birliğinin, şehrin turizm potansiyelini nasıl artıracağına dair önemli bilgiler sunarak sona erdi.