Turizm Stratejisi 2023

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından hazırlanarak Bakanlığın web sayfasında yer alan “Turizm Stratejisi 2023” başlıklı raporun okunduğu zaman; heyecanlanıp sektör adına yeniden ümitlenmemek mümkün değil.

Ancak raporda birçok ana başlık açılımlarında olduğu gibi, hedeflenen eğitim uygulamaları okunduğunda, heyecan bir anda kafalarda soru işaretine dönüşüyor.

Ana başlık ve kısa açıklamalar ile izah edilmeye çalışılan hedefler, sektörün hedeflenen geleceğini belirlemek adına birçok radikal kararların alınacağına dair sinyaller vermekte.

Çok da iyi olmuş… Ancak uluslararası organize turizm sahnesinde 30 yıldan fazla bir süredir boy gösteren ülkemizin turizmdeki ileriye dönük stratejik hedeflerinin belirlenmesinin niçin bugüne kadar uygulanmadığının altını çizmek gerek.

Raporda kafalarda soru işareti yaratan “Eğitim” ile ilgili bölümleri kısaca şöyle özetlemekte yarar var.

II. Eylem Planı’nda yer alan “Eğitim” (madde 8) ana başlığı ve “Akademik eğitim ve turizm sektörüne nitelikli eleman yetiştirecek mesleki eğitimin bir arada geliştirilmesi” başlığında beyan edilen Seyahat Acenteciliği (raporda sadece rehberlik açık olarak tarif edilmiş) ve Otelcilik uygulamalarında eğitim süreçlerinin 2007 yılında başladığını ve halen devam ederek 2-3 yıl ve 6 yıl zaman süresince devam edeceğinden sanırım çoğu sektör çalışanının haberi yoktur.

Eğitimdeki işbirliği sorumluluğunun başta YÖK’te olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sivil toplum örgütlerine (STK) verilerek, koordinasyonun sağlanması konusunda hangi birimlerin yetki olduğu ve işleyişinin nasıl takip ve kontrol edileceği konusu açık bırakılmıştır.

II. Eylem Planı Hizmet Kalitesi (madde 9) ana başlığı altında yer alan kalite anlayışı bilincini oluşturmak adı altında kalite standartlarının belirlenmesi ve Kalitenin içselleştirilmesi konuları ise yine 2007 yılında başlamak üzere 2 yıl süreyle devam edeceği belirlenmiştir. Bu bölümde, YÖK dışında yukarıda yer alan kurumlar yeniden yetki ve sorumlu kılınmıştır.

2007 yılında hazırlanan toplam 101 sayfalık raporda belirlenen stratejilerin öncelikle Bakanlık tarafından kitlelere duyurularak kamuoyu yaratılması ve hayata geçirilmesi konusunda oldukça sıkıntı yaşandığını düşünmekteyim.

Şüphelerimi doğrulayacak hususları ve raporun içeriği konusundaki kavram karmaşasını kısaca şöyle özetlemek istiyorum.

1.Takvim yılına göre 12 yıl önce hazırlanan bu raporda belirlenen stratejilerin uygulanacak olması konusunda sektör ve kamuoyu yeterince bilgilendirilmiş midir?

2.Raporda her bir faaliyetin süre verilmek suretiyle hedeflenerek hayata geçirilmesi konusunda Bakanlık start düğmesine basmış mıdır?

3.Her bir faaliyetin başlamış olması nedeniyle (raporda yazılan şekilde) Bakanlık kadroları bilfiil bu konular üzerinde çalışma yapıyor mudur?

4.Takvim yılına göre bitmiş veya bitecek olması gereken bazı hedeflere ulaşılması konusunda yeterince mesafe alınmış mıdır?

5.Bakanlık, madde başlıklarında belirtilen konular üzerinde diğer kurumlar ile sağlıklı bir koordinasyon çalışması yapmış mıdır?

6.Bakanlık raporunda hedeflenen esasların uygulanması konusunda harici kurumların faaliyetleri güncel olarak hedeflenen aşamaya gelmiş midir?

7.Hedeflenen hususların uygulaması konusunda YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı ilgili okulların (Turizm Meslek Liseleri, Turizm Meslek Yüksek Okulları) ders müfredatında gerekli değişiklikler yapmış mıdır?

8.Raporda hedeflenen eğitim faaliyetleri, halen hazırda eğitim görmekte olan öğrencileri ilgilendiriyor izlenimi vermektedir. Buna göre, sektörde halen çalışan ve yeterli mesleki eğitimi olmayan personelin yeniden eğitilmesi konusunda bir faaliyet gerçekleştirilecek midir?

9.Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, üzerlerine düşen sorumlulukları yeterince yerine getirecek faaliyetlerde bulunmuş mudur?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Turizm Stratejisi 2023” başlıklı raporu okumak için tıklayınız.  

Raporu okuduktan sonra bu ve buna benzer sorular sizinde kafanızı meşgul edecektir.

Yukarıdaki soruların cevaplarını mutlaka belirli bir zaman dilimi içerisinde alacağız.

Kararları almak ne kadar kolay ise planlamayı olgunlaştırıp hayata geçirmek ise o kadar zor. Bunun için gerekli azim ve gayreti göstermek hepimizin görevi değil mi aslında.

Sevgi ile kalın

Can Bekin