Murat Ersoy’dan “Kuzey Irak’tan gelen icra” açıklaması

AtlasGlobal'in iflasıyla ilgili yeni karar

Last Updated on 31 Ekim 2019 by Turizm Günlüğü

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Murat Ersoy’a Kuzey Irak’taki ortaklığından gelen uluslararası boyuttaki 59.5 milyon TL’lik haciz kararının önümüzdeki dönemde şirket, turizm sektörü ve siyasete yönelik etkilerini kaleme aldığı dünkü “Kuzey Irak’tan gelen icra” başlıklı köşe yazısına Atlasjet Havacılık A.Ş. adına Ali Murat Ersoy tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Atlasjet Havacılık A.Ş. adına Ali Murat Ersoy imzalı gazetemize gönderilen yazılı açıklama şöyle:

“BİLGİLENDİRME

28.10.2019 tarihinde Sözcü gazetesinde ve www.sozcu.com.tr isimli internet sitesinde yer alan “Kuzey Irak’tan gelen icra” başlıklı yazı içeriğinde yer alan ve gerçek olmayan ifadeler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Türk sivil havacılık sektörünün en eski ve köklü hava taşıyıcılarından olan Atlasglobal, yaklaşık 20 yıldır hem ulusal hem de uluslararası alanda her gün taşıdığı binlerce yolcusu ile Türk Sivil Havacılığının önemli yapı taşlarından birisini oluşturmaktadır.

Yukarıda tarihi ve başlığı belirtilen gazete haberi, maalesef gerçeğin ve vakaların küçük bir kesitine değinmekte, ama en can alıcı ve vahamet arz eden kısmı konusunda sessiz kalmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, söz konusu dava, taraflar arasında yaşanmış olan hukuki süreçlerden sadece biri olup, yapılan itiraz üzerine herhangi bir hukuki dayanağı bulunmayan ihtiyati haciz kararı kaldırılmıştır.

Tarafımızca tahkim şartı nedeniyle ilk adımda Zagrosjet’in diğer hissedarı Saman Sabir Mustafa aleyhine İsviçre’de bulunan ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne başvurulmuş ve yargılama sonucunda da karşı tarafın ortaklık sözleşmesine aykırı davrandığı ve Atlasglobal’e yaklaşık 10 milyon USD ödemek zorunda olduğu mahkeme kararıyla da kesinleşmiştir. Bununla birlikte Zagrosjet’in diğer hissedarı olan Saman Sabir Mustafa, ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi kararına riayet etmemekte ısrarcı davranmaktadır.

Aynı zamanda usule aykırı bir şekilde verilen ihtiyati haciz kararına karşı yapılan itirazlar üzerine söz konusu ihtiyati haciz kararı ortadan kaldırılmıştır.

Şirketimiz faaliyetlerini hiçbir aksaklık olmadan sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.

Atlasjet Havacılık A.Ş. Adına
Ali Murat Ersoy”

59 milyon liralık icra turizm sektörünü nasıl etkileyecek?