“Satış kanallarında eşitliği sağlayacak düzenlemeleri bekliyoruz”

Olcartour Yönetim Kurulu Başkanı Numan Olcar

Last Updated on 28 Aralık 2019 by Yaşar Çelik

Olcartour Yönetim Kurulu Başkanı Numan Olcar, “2019’dan 2020’ye” başlıklı dosya konumuz kapsamında konuğumuz olarak uçak bileti acentaları için 2019 yılının nasıl geçtiğine ve 2020 yılına yönelik öngörülerini bizimle paylaştı. 

NUMAN OLCAR’IN 2019 DEĞERLENDİRMESİ

Nasıl bir yılı geride bıraktık? 2019 yılında gördüğünüz en önemli eksiklikler nelerdi? Kısa vadede hangi aksiyonlar alınırsa 2020 yılı daha verimli geçer?

2019 yılı, havayolları ve biletçilik açısından zorlu bir yıl olarak geçti. Üstelik havayollarının “seyahat acentalarını bir iş ortağı değil de bir rakip gibi görmesi” bu zorluğu pekiştiren diğer bir etken olmuştur.

Başta bayrak taşıyıcı milli havayolumuz, uyguladığı satış politikaları ile acentasını rakip görme anlayışı, diğer özel havayolu ve yabancı havayollarına da örnek teşkil etmiş, bu durum ise maalesef başta acentaları ve tüketiciyi olumsuz etkilememiştir.

“ACENTALARIN BERTARAF EDİLMESİNE YÖNELİK POLİTİKALAR SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLEDİ”

Turizm, hizmeti verilmeden alınan bir sektör değildir. Bu konudaki en önemli fedakarlık ise ürünlerin doğru tanıtılması ve talep yaratılmasındaki imkanların korunmasıdır. Havayolları için fevkalade öneme sahip, acentaların bertaraf edilmesine yönelik politikaların sonuçları sektörü olumsuz etkilemiştir. Bir ürünü en iyi şekilde tanıtıp, bunu tüm taraflara optimal bir kazanç haline dönüştürmek acentaların temel uzmanlık alanıdır. Bu husus göz ardı edilmiştir.

“SATIŞ KANALLARINDA EŞİTLİĞİ SAĞLAYACAK DÜZENLEMELERİ BEKLİYORUZ”

Ülkemizde sivil havacılık alanında kural koyma, denetleme ve yaptırım uygulama faaliyetlerinden sorumlu olan bir Bakanlığımız ve Bakanlığımız uhdesinde de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz (SHGM) vardır. Sivil havacılığa dair her şeyi denetlemeye ve mevzuatlarını geliştirmeye dair yetkisi olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden, özellikle havayollarının bayileri yani acentaları ile olan ilişkilerini düzenleyecek, haksız rekabet ortamı yaratmayacak ve dolaysıyla tüketicinin mağduriyetini önleyerek, satış kanallarında eşitliği sağlayacak düzenlemeleri bekliyoruz. Acentalar kadar bu mevzuat eksikliğinin önemli mağdurları tüketicilerdir.

“IATA 2019 YILINDA KABUK DEĞİŞTİRDİ”

Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği (IATA) 2019’da kabuk değiştirmiş ve yeni nesil IATA olan NewGenISS programını devreye almıştır. Ülkemizde de 16 Ekim itibariyle başlayan sistemde IATA üyesi olmanın şartları kolaylaştırılmış ve üyelerin yerli/yabancı metasearch ve sistem sağlayıcılara olan bağımlılığı kaldırılmıştır. Artık dileyen üyeler kendi IATA üyelikleri ile kendi hacmi kadar bilet satabilmesi sağlanmıştır. Bu uygulama bazı portallarda biriken aşırı riskin de tabana yayılması için son derece önemlidir. Geçenlerde yaşanan önemli bir hizmet sağlayıcısında yaşanan sorun sebebiyle pek çok alt acenta mağdur olmuştur. Amaç bu bağımlılığı kaldırmaktır.

NUMAN OLCAR’IN 2020 ÖNGÖRÜSÜ

Mevcut koşullar devam ederse 2020 yılını nasıl bir performansla kapatırız?

NewGenISS sisteminin 2020’de daha istikrarlı oturacağını ve yeni sistemin özellikle yeni kurulacak acentalarda daha da tercih edileceğini öngörmekteyiz. Havayolları her ne kadar “dijital” den pazarlama ve internet gibi uygulamalarda kendilerini geliştireceklerini öngörseler de acentalık her daim ağırlıklı önemini koruyacaktır.

“ACENTELERİ HAVAYOLLARINDAN ÇOK YOLCULARIN AYAKTA TUTMASI GEREKİR”

En ufak bir hava muhalefetinde, uçuş iptallerinde, havayolu grevlerinde vs. internet kanalı ile alınan biletlerde yolcuların muhatap bulamadıkları saatlerce robot santrallerle muhatap kaldıkları yüzlerce kere kanıtlanmış bir gerçektir. Bu sebeple acenteleri havayollarından çok yolcuların ayakta tutması gerekir. Gerektiğinde havayolları karşısında yolcuların haklarını profesyonelce arayabilecek kesim yine acentelerdir. Unutulmasın ki acenteler birer seyahat danışmanıdır ve acentesiz yolcu seyahatinde yalnız bir yolcudur.

HAVAYOLLARI ACENTALAR İLE İLİŞKİLERİNİ İYİLEŞTİRMEZLERSE NELER YAŞANIR?

Havayolları, acentalar ile olan ilişkilerini tekrar gözden geçirir ve aynı masa etrafında yapıcı fikirlerin oluşmasına imkan verirlerse coğrafik olarak 4 saatlik bir uçuş yarıçapında 5 milyar nüfus yoğunluğuna ulaşılan bir coğrafik konumda hem ülke havacılığımızın hem de sektörümüzün yeni rekorlar peşinde ilerleyeceğine kuşkumuz yoktur.

Aksi halde mevcut stratejilerde kademe kademe yabancı havayolları ülkemiz rekabet şartları sebebiyle çekilecek; acentalık kanalları yerini uluslararası metasearch ve yapılara bırakacak. Tüketici robot santrallerle konuşan dijitalin esiri olacak, İstanbul Havalimanı sadece THY’ye hizmet eden bir yapıya dönüşecek, bunun farkında olan özel havayolları kar açıklarken milli havayolumuzun zararına zarar katacaktır. Bu sebeple dikkat çektiğimiz konunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

—O—

26 ARALIK TARİHİNDE “2019’DAN 2020’YE” DOSYA KONUMUZ KAPSAMINDAKİ KONUĞUNUMUZ TOURISMO YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEMAL KIZILTAN’IN DEĞERLENDİRMELERİ

“2019’da MICE sektöründe fikir ve proje hırsızlığı tavan yaptı”