İkinci sağlık rehberi: Coronavirus hastaneleri listesi

Türkiye’de yeni tip coronavirus COVID-19 salgınında vaka sayısının yükselmesi nedeniyle vatandaşlar hangi hastanelerin ‘corona/pandemi hastanesi’ olduğunu merak etmeye başladı. İşte corona testi yapan ve pandemik hizmet veren hastanelerin listesi:

 • Adana Şehir Hastanesi
 • Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Ankara Şehir Hastanesi
 • Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Bursa Şehir Hastanesi
 • Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
 • Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Eskişehir Şehir Hastanesi
 • Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Isparta Şehir Hastanesi
 • Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Kayseri Şehir Hastanesi
 • Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Yozgat Şehir Hastanesi

PANDEMİ HASTANELERİNİN YETERSİZ KALMASI VEYA OLMAMASI DURUMUNDA…

Bu hastanelerin yanı sıra Sağlık Bakanlığı, bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneleri, “pandemi hastaneleri” olarak tanımladı.

Yani 81 ile gönderilen ‘pandemi hastaneleri’ konulu genelge kapsamında, Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların Covid-19 tanısı kesinleşinceye kadar Bakanlığa bağlı hastaneler ile devlet, vakıf üniversitesi hastaneleri ve tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçleri bu yerlerde gerçekleştirilebilecek. Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verebilecek.

Covid-19 tanısı konulan hastaların müracaat ettiği pandemi hastanesi olmayan il, ilçe hastaneleri bu hastaların sevk algoritmasında belirlenen hastaneye gerekli önlemleri alarak sevkini gerçekleştirecek. Hastaların sevki; il içi veya il dışı 112 Komuta Kontrol Merkezleri tarafından koordine edilecek.

TG NOTU: Hastaneye gitmeden de ALO 184 hattından veya Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan “online coronavirus testinin” yapılabildiği http://koronaonlem.saglik.gov.tr sitesinden belirtilerinizi sağlık çalışanlarına iletebilirsiniz.Peki, testler nasıl yapılıyor? Coronavirus tanısı konan hasta nasıl tedavi ediliyor? İyileşen hasta ne zaman taburcu ediliyor? İşte yanıtı:

TESTLER ÜCRETSİZ YAPILIYOR

Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında yapılabiliyor. Test, şu anda Ankara, Erzurum ve İstanbul olmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın üç laboratuvarında ücretsiz olarak yapılıyor ve bakılıyor. Önümüzdeki günlerde bu üç şehrin arasına Samsun ve Adana’nın da eklenmesi bekleniyor.

1. Basamak Sağlık Kuruluşlarında (Aile Sağlığı Merkezi) vaka yönetimi nasıl oluyor?:

Ateş ve/veya solunum yolu enfeksiyonu bulguları (öksürük, nefes darlığı) olan hastaya tıbbi maske takılarak diğer hastalardan ayrı bir muayene birimine alınıyor. Son 14 günde vakaların arttığı ülkelerde bulunma veya virüs tanısı almış olan bir kişiyle teması varsa, hasta il/ilçe sağlık müdürlüğüne bildiriliyor. Sonrasında İl/İlçe sağlık müdürlüğünün organizasyonunda 2. veya 3. basamak hastaneye sevki gerçekleştiriliyor.

2. ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında vaka yönetimi nasıl yapılıyor?:

Yukarıdaki coronavirus belirtileri taşıyan hasta tıbbi maske ile diğer hastalardan ayrı bir muayene birimine alınmasının ardından coronavirus tanımına uyuyorsa başvurduğu hastanede bu hastalar için daha önce belirlenmiş olan birimde izole ediliyor. Damlacık ve temas izolasyon kuralları uygulanarak hasta izleniyor. Hastadan COVID-19 Rehberi’ne göre solunum yolu örneği alınıyor. Örnek pozitif çıkarsa hasta coronavirus tanısı ile güncel literatürdeki bilgiler ışığında tedavi ediliyor.

Kesinleşen olgulardan yoğun bakım ihtiyacı olan veya entübe edilen hastalar, 2.-3. düzey yoğun bakım ünitelerinde izolasyon odalarında takip ediliyor.

KORONAVİRÜS TANISI KONAN HASTA NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?

Günümüzde coronavirus için güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmış spesifik bir antiviral tedavi bulunmadığından başta Çin olmak üzere farklı ülkelerden, hastalık tablosuna ve hastalığın şiddetine göre çeşitli antiviral tedavilerin kullanıldığı çalışmalar yayımlandı. Bu çalışmalarda kullanılan antivirallerin etkin olduğu, klinik bulguların gerilemesinde ve hastaların iyileşme süreçlerinde olumlu katkı sağladığı ifade edildi. Bu tedavilerden lopinavir/ritonavir kombinasyonu ve hidroksiklorokin yöntemi Türkiye’de vaka görüldüğünde kullanılması kararlaştırıldı.

13 ADIMDA ŞÜPHELİ YA DA DOĞRULANMIŞ CORONAVİRUS ENFEKSİYONUNA YAKLAŞIM

1. Hastanın tıbbi maske takması sağlanır ve diğer hastalar ile mesafesi en az 1 metre olacak şekilde ayrı bir alana alınır (eğer imkan var ise tek kişilik, banyo ve tuvaleti olan bir odaya, imkan var ise negatif basınçlı odaya alınır, damlacık izolasyon önlemleri uygulanır).

2. Hastaya temas eden (refakatçi ve hasta yakınları) kişiler için temel kişisel koruyucu önlemler alınır. Odanın düzenli havalandırılması ve temizliği sağlanır.

3. Hasta vital bulguları (kalp hızı, ritmi, solunum sayısı, kan basıncı, vücut ısısı, oksijen satürasyonu) düzenli olarak takip edilir.

4. Hastalardan tam kan sayımı, C-reaktif protein, prokalsitonin, böbrek ve karaciğer parametreleri, kardiyak enzimler, koagülasyon parametreleri, arter kan gazı, laktat ve akciğer grafisi istenir ve sonuçları değerlendirilir. Antibiyotik tedavisi öncesinde kan kültürleri alınır.

5. Şok tablosu olmayan hastada konservatif sıvı tedavisi başlanır.

6. Hipoksemik hastalarda damlacık yolu ile enfeksiyon bulaşma riskinin azaltılması adına nazal oksijen kanülü üzerine cerrahi maske uygulanabilir.

7. Ağır solunum yolu enfeksiyonu, ARDS (Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu),hipoksemi veya şok tablosu olan hastalara 5L/dk nazal veya standart yüz maskesi ile oksijen tedavisi başlanır.

8. Daha yüksek oksijen fraksiyonuna ihtiyaç duyulan durumlarda, ulaşılabiliyor ise, yeniden solumaya izin vermeyen, ekshalasyon filtresinin eklenmiş olduğu rezervuarlı maskeler kullanılabilir.

9. Laboratuvar ve klinik değerlendirmeye göre sepsis düşünülen hastalarda hastaneye kabulden sonra ilk bir saat içinde uygun ampirik antimikrobiyal tedavi başlanmalıdır. Antibiyotik tedavisinin seçimi hastanın klinik durumuna lokal epidemiyolojik veriler ve tedavi rehberlerine göre yapılır. Ağır pnömonide (zatürre) atipik pnömoniyi de içerecek şekilde antibiyotik tedavisi planlanmalıdır. İnfluenza için risk faktörleri ve klinik duruma göre nöraminidaz inhibitörü de tedaviye eklenebilir.

10. Hem üst hava yollarından (nazofarengeal ve orofarengeal sürüntü) hem de alt hava yollarından (balgam, endotrakeal aspirat, bronkoalveoler lavaj) örnekleri alınmalıdır ve mümkün ise solunum yolu bakteriyel ve viral panel çalıştırılmalıdır.

11. Hastalar hızlı klinik kötüleşme gösterebileceğinden, ilerleyici solunum yetmezliği ve sepsis açısından yakın takipte tutulmalıdır.

12. Hastalar komorbid hastalıkları açısından değerlendirilmeli ve bu hastalıkları için aldıkları tedaviler de düzenlenmelidir.

13. Rutin olarak steroid tedavisinin kullanımı önerilmemektedir. Eşlik eden komorbid hastalıklar veya diğer nedenler doğrultusunda (kronik obstrüktif akciğer hastalığı, refrakter septik şok, vb) uygulanmalıdır.

HASTA NE ZAMAN TABURCU EDİLİR?

İyileşen hastalarda taburculuk için en az 24 saat arayla alınan iki solunum yolu örneğinin negatif sonuçlanması bekleniyor.

#EVDEKAL #HAYATEVESIĞAR #TGİLEKEŞFET