Etkinlik sektörünü ilgilendiren pandemi genelgesi yayınlandı

Dünya kongre pazarında Türkiye'nin yeri belli oldu
Dünya kongre pazarında Türkiye'nin yeri belli oldu

Last Updated on 24 Haziran 2020 by Turizm Günlüğü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 1 Haziran’dan itibaren hayata geçirilen kontrollü normalleşme sürecinde kültür ve sanat tesislerinde uygulanacak yeni tip coronavirus pandemisi tedbirlerini açıkladı.

23 Haziran 2020 tarihli “Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi”ne göre şu tedbirler alınacak:

” Salgına karşı verilen başarılı mücadele sonrasında, kültür ve sanat faaliyetlerinin (kültür merkezleri, kongre merkezleri, çok amaçlı salonlar, sinemalar, müzeler, kütüphaneler, kültür ve sanat araştırma ve uygulama merkezleri, tiyatro, opera-bale, konser, sergi, konferans salonları, fuar alanları) güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, faaliyete geçecek olan kültür ve sanat tesislerinde, aşağıda belirtilen önlemlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir.

– Kültür ve sanat işletmelerinin faaliyetleri sırasında, diğer kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulur.

– Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun (COVID-19) Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi esas alınarak tesisin bünyesinde bulunan tüm bölümlere ilişkin temizlik/hijyen uygulamaları ve süreçleri, ziyaretçi/seyirci/katılımcı/personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek kişi/kurumları, hastalık belirtileri gösteren ziyaretçi/seyirci/katılımcıya personelin yaklaşımını ve bu kapsamda alınacak önlemleri
belirlemek üzere “Eylem Planı” hazırlanır. Planı uygulamaktan ve uygulamaları denetlemekten sorumlu personeller belirlenir. İşletme genelinde plan düzenli aralıklarla değerlendirilir, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak güncellenir.

– İşletmeler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ziyaretçi/seyirci/katılımcı kabulü yapar. Salonlar ile fuaye alanları, yeme içme üniteleri, satış üniteleri gibi genel kullanım alanları ile geri hizmet ünitelerinin kullanımına ve sıra bekleme olasılığı olan her yere ilişkin ‘sosyal mesafe planı’ hazırlanır ve plana uygun düzenlemeler yapılır. Sosyal mesafe planına uygun olarak belirlenen kapasite tesis girişine ve her bir salonun girişine ayrı ayrı asılır.

GİRİŞ, FUAYE VE SALONLAR

– Ziyaretçi/seyirci/katılımcıların COVID-19 tedbirleri ve uygulamalarına ilişkin bilgilendirilmeleri amacıyla tesis girişinde ve kolayca görülebilecek yerlerde uyulması gereken kuralları için görsel/yazılı bilgilendirme panoları asılır.

– Ziyaretçi/seyirci/katılımcılara, girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulanır, 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, işletmeye alınmayarak, bir sağlık kuruluşuna başvurması için uyarılır.

– Ziyaretçi/seyirci/katılımcıların tesise maske ile girmeleri ve içeride bulundukları süre boyunca maske takmaları sağlanır. Bununla ilgili yazılı ve sesli uyarılar/anonslar yapılır. Maskesi olmayanlara, girişte verilmek üzere maske bulundurulur.

– Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurulur ve ziyaretçi/seyirci/katılımcıların ellerini
antiseptikle temizlemelerinden sonra girişleri sağlanır.

– Tesis giriş ve çıkışları, salon giriş ve çıkışları, danışma, vestiyer, otoparklar, gişe ve büfe bölümleri ile bay-bayan tuvaletlerinde sıra oluşmasının engellemesine yöneliksosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde yer işaretleri, şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılır.

Bilet işlemleri mümkün olduğunca çevrimiçi olarak gerçekleştirilir, ziyaretçilerin bilet çıktısı olmadan giriş yapabilmeleri sağlanır.

– Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınır. Temaslı pos cihazı kullanılması halinde, her kullanımdan sonra cihazın en az % 70 alkol içeren malzemelerle temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanır.

– Ödeme alanlarında kasa ile kullanıcı arasına göz hizasına kadar pleksiglas veya benzeri bariyer düzenlenir veya kasada ödeme alan personel yüz koruyucu maske kullanır.

– Vale hizmeti veren personel, her araç teslim alma ve etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile temizler, eldiven takmaz ve taşıtları maskeli kullanır.

– Vestiyer kullanımında her bir kullanıcıya temassız bir alan sağlanarak hizmet verilir, bunun sağlanamaması durumunda bu hizmet verilmez.

Asansörlerin içine 1’er metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılarak, toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenir ve yazılı/görsel bilgilendirme yapılır. Gerekirse yeterli sayıda personel ile asansör kullanımının kontrolü sağlanır.

– Fuaye alanlarında oturma grupları seyrekleştirilerek ve araları açılarak yerleştirilir.

– Sergi, fuaye, fuar alanlarında kapasite her dört metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenir.

– Toplantı düzeninde oturum alanı iki kişi arası 1 metre mesafe bırakılacak şekilde düzenlenir.

– Kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak önlemler alınır.

– Salonlar etkinlik başlama saatinden en az 30 dakika önce hazır hale getirilir ve etkinlik başlama saatinden önce salona kademeli olarak misafir alımlarının başlatılması sağlanarak kalabalık oluşumu engellenir.

– Düzenlenen faaliyetler/gösteri/temsil arasında veya bitişinde kullanıcıların salondan tahliyesi hakkında duyuru yapılır; salonun fiziki koşulları göz önünde bulundurularak, kapıya en yakın veya en uzak olan sıralardan başlayacak şekilde kullanıcıların çıkışı sağlanarak kalabalık oluşumu engellenir. Ayrıca seanslar arası yığılmaları ve çakışmaları önleyecek şekilde sinema, tiyatro, konser vb. gösterilerin başlama, giriş-çıkış ve ara saatleri ayarlanır, mümkün olan en az kapasitede salonun kullanımı sağlanır, mümkünse kullanılan salon sayısı toplam sayının üçte birini geçmemesine özen gösterilir.

– Seyirci koltuklarında kişiler arası her yönden bir koltuk boşluk bırakılarak, salon
kapasitesinin %60’ını aşmamak kaydıyla sosyal mesafe planına uygun oturum düzeni
sağlanır.

– Seyirci salon içerisinde su haricinde içecek ve yiyecek tüketimine izin verilmesi
durumunda yeme-içme sırasında maske çıkarılacağından izleyiciler arası sosyal mesafenin her yönden 2 koltuk boş bırakılarak artırılması sağlanır.

Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olanlar arasında uygulanmaz.

– Tesis içerisindeki tüm klimalar %100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılır.
Vantilatörler ise kullanılmaz. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan tesislerin
havalandırması temiz hava dolaşımını sağlayacak şekilde düzenlenir ve tüm kapalı alanlarda
fiziki imkan varsa sık sık doğal havalandırma yapılır. Klima kullanımında Sağlık Bakanlığı
tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan klima kullanımı ile
ilgili önlemlere uyulur.

– Kullanıcılara kullanım için geçici olarak verilen her türlü cihaz ve ekipman her kullanıcıdan sonra temizlenir ve dezenfekte edilir.

– Tesis girişi, salon girişleri, danışma, vestiyer, gişe, fuaye alanı, yemek salonları gibi
genel kullanım alanlarında, asansör başlarında, genel tuvaletlerde el dezenfektanı konulur.

– Çay/kahve makinesi, sebil, içecek makinesi gibi araçlarda servis elemanı aracılığıyla
servis yapılır. Büfeler paketli gıda ve tek kullanımlık servis malzemeleri ile yiyecek ve içecek
hizmeti sunar. Büfelerde ürünler el temasını önlemek için kapalı alanlarda bulundurulur.

– Sinema, tiyatro ve diğer kültürel ve sanat etkinliklerinin yapıldığı yerlerde bulunan
restoran, kafeteryalar ve kantinlerde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan restoran, lokanta, kafeteryalar ile Kantin ve Büfeler ile ilgili uyarılar dikkate alınır.

– Bu işletmelerde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan ofislerde alınacak korunma önlemleri ile ilgili
uyarılar dikkate alınır.

– Açık alan gösteri/konser/etkinliklerinde de sosyal mesafe ve koltuk düzeni dahil bu
Genelgede belirtilen hususlara uyulur.