Pandemi sonrası kongre, toplantı ve etkinlik sektörü çalıştay raporu açıklandı

Last Updated on 30 Haziran 2020 by Yaşar Çelik

Uluslarararası MICE Endüstrisi Derneği, Covid-19 pandemisi ile tamamen durma noktasına gelen “Kongre, Toplantı ve Etkinlik Sektörü”nün aldığı hasarı tespit eden ve sektörün geleceği konusunda rehber niteliğinde detaylı bir çalıştay raporu hazırladı. Raporun sonuçlarının açıklandığı basın toplantısında I-MICE Başkanı Hüseyin Kurt, “binlerce şirket ve yüzbinlerce çalışanı olan sektörümüz yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır” dedi.

Mayıs ayında online zoom toplantı platformu üzerinden 4 gün boyunca gerçekleştirilen Ulusal MICE Çalıştayı’nın 14 farklı oturumunda sektör temsilcilerinin, ilgili STK temsilcilerinin, birlik ve dernek yöneticilerinin ve çeşitli akademisyenlerin geniş katılımıyla toplamda 3500 kişi yer aldı. Sektör paydaşlarına yöneltilen 5 soru ile görüşlerini bildirmeleri sağlanarak sektör raporu hazırlandı.

Uluslarararası MICE Endüstrisi Derneği tarafından hazırlanan pandemi sonrası kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün içinde bulunduğu durumu analiz eden çalıştay raporunu okumak için tıklayın:

Katılan sektör paydaşları

  • “Krizden ne derece etkilendi?”,
  • “Nasıl önlemler almak zorunda kalındı?”,
  • “Şu an neler yapılıyor?”,
  • “Yayınlanan destek ve paketlerden nasıl faydalanılıyor ve yeterli mi?”,
  • “Krizden çıkış için öneriler nelerdir?” ve
  • “Kriz sonrasında sektörün geleceği ne olacak?” soruları üzerinde konuşarak, görüşlerini aktardı. Toplantıda işverenler ve çalışanlar için oluşturulan 2 farklı anket ile sektörün nabzı ölçüldü.

I-MICE Başkanı Hüseyin Kurt, yaşanan krizin ilk etkilerinin ardından TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’yı ziyaret ederek yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerini dile getirdiklerini belirtti. MICE sektörünün tüm paydaşlarının katılmış olduğu çalıştayı ve anket sonuçlarını basınla paylaşan Kurt; “MICE sektörü lokomatif bir sektörüdür ve 50’ye yakın farklı sektördeki paydaşlarımız da direkt olarak bu durumdan etkilenmektedir. Binlerce şirket ve yüzbinlerce çalışanı olan sektörümüz yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.” dedi. “Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Seyahat Acentaları Birliği, pandemi süreci öncesinden beri süregelen iletişim kopukluğunu onararak, bir araya gelmeli ve Mice sektörü ve diğer turizm branşları için koordineli bir şekilde çalışmalıdır” diye sözlerini sürdüren Kurt, beklentilerini şu şekilde sıraladı;

  • “Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulaması pandemi bitiminden sonraki 3 aya kadar sektörümüz için devam etmeli,
  • Mice acentaları ve sadece Mice Sektörüne hizmet veren paydaşlarının vergi, sgk ve stopaj gibi devlet ödemeleri pandemi sonuna kadar desteklenmeli,
  • Aylık olarak verilen geçici izinler acentaların kira maliyetlerini ortadan kaldırmadığından,
  • Türsab belgeli Mice acentalarının pandemi sonuna kadar bildirim yaparak evden veya sanal ofislerden çalışabilmesine olanak sağlanmalı…”

Kurumların bir araya gelip çözüm üretememesi halinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyu ele almasını ve tarafların birlikte çalışması için gerekli yönlendirmeyi yapmasını istirham ettiklerini belirten Kurt, “Mice acentelerimiz bu süreçte ofislerini açmak kira ödemeye devam etmek zorundadır. Oysa sayıları 1000’i aşan meslektaşlarımız bu süreçte en azından kira yardımı alabilir veya pandemi süreci sonuna kadar ev-ofis şeklinde çalışabilmelerine izin verilmesini talep ediyoruz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Sunset Cruise Teknesi ve Oligark İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısında M.I.C.E Çalıştayı sonuç raporu ve pandemi döneminde sektörün durumu ve ihtiyaçları paylaşıldı. Kurulduğu günden bu yana sektör paydaşlarını bir araya getirmek için yoğun çaba sarf eden ve birçok nitelikli organizasyona imza atan Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği (I-MICE)’nin düzenlediği davette MICE segmenti çalışan acenteler, etkinlik ajansları, otel yöneticileri ve tedarikçiler basınla bir araya geldi. Protokolde ise Eski Turizm ve Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir, İRO Başkanı Sedat Bornovalı, Site Turkey Başkanı Hasan Dinç, YEPUD Başkanı Şebnem Mardini, TUROYD Başkanı Ali Can Aksu, Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Murat Baytaş, UFYD Başkanı Yeşim Sinanoğlu, Sergileme ve Stand Tasarımcıları Derneği Başkanı Kemalettin Solmaz, MPI Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, GTD Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TETSED Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TUED YK üyesi Ragıp Ertuğrul, İstanbul Turizm İşletmeleri ve Ticari Motoryatlar Derneği Başkanı Tamer Köseoğlu ve İstanbul Turizm Platformu Başkanı yer aldı.