Türkiye turizminin Ukrayna pazarında büyümesinin arka planında ne var?

Türkiye turizminin Covid 19 etkisinde daralma yaşadığı 2020 yılında, en canlı pazar olarak öne çıkan Ukrayna; tıpkı 2016 krizinde olduğu gibi, adeta tek başına dikkatleri çekiyor. Türkiye turist pazarındaki payını son yıllarda 2 kat artıran Ukrayna, neden ve nasıl büyüyor?

Ukrayna’nın payı 2 katına çıktı

Turizmdatabank.com’un, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜİK verilerinden yaptığı analize göre; Ukrayna, Türkiye’ye gelen turistler içinde % 4 dolayında paya sahip. Ukrayna’nın payı 1 yıl önce % 2 dolayında idi.

Turizmdeki krizlerin fatihi Ukrayna mı?

 • Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı, 2016 yılı krizinde dahi artarak, o yıl yaşanan düşüşü azaltırken, benzer eğilim; Covid 19 salgını yılı olan 2020’de de devam etti.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2016 krizinde, Türkiye’ye gelen Ukraynalı turist sayısı, rekor artışla 706 binden 1 milyon 45 bin kişiye yükselmişti.
 • Pazardaki canlanma 2017-2019 döneminde de sürerek 1,5 milyon bandı aşıldı.
 • 2020 yılının 8 aylık döneminde de Türkiye turist sayısı % 80 dolayında düşerken, bu gerileme Ukrayna pazarında % 50’lerde kaldı.

Ukrayna’nın payı ne kadar yükseldi?

 • 2020 yılında Ukrayna pazarında kısmen devam eden bu canlılık; bütün pazarların gerilediği bu dönemde, doğal olarak, Ukrayna’nın payını da artırdı.
 • 2019’un 8 ayında % 3,2 oaln Ukrayna payı, bu yıl % 8 bandın çıktı.
 • Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında Türkiye’ye gelen turistin% 15’i Ukrayna’dan sağlanmış oldu.

Ukrayna, turizmde kazandırıyor mu?

 • Turist sayısında, bu kadar önemli gelişme gösteren Ukrayna turizm harcama ve gelirinde de canlanma gösteriyor.
 • TÜİK bulgularına göre, Türkiye’ye gelen Ukraynalı turistin, kişi başı paket tur harcaması, son 10 yılda; 400-450 Dolar bandına oturdu. Kişi başı harcamalar paket dışı, bireysel harcamalarda ise 1000 Dolar düzeyine geldi.
 • Fakat pazardan elde edilen kişi başı gelirler düşüş eğiliminde. 2012’lerde 450 Dolar dolayında olan paket tur harcaması 2019’da 415 Dolar; kişi başına ferdi harcama da 1400 Dolar’dan 1000 Dolar düzeyine geriledi.
 • Gelen Ukraynalı turistin % 65-70’i paket turları kullandığı için, elde edilen turizm geliri de kısmen düşük kalıyor.

Ukraynalı turist artışının ana kaynağı paket turlar mı?

 • Veriler de gösteriyor ki, Ukrayna pazarının, Türkiye’de bu kadar uzun vadede kesintisiz büyümesinin arkasında; paket turların hızlı artışı yer almaktadır.
 • Öyle ki, TÜİK verilerine göre; 2012 yılında 350 bin dolayında olan Ukraynalı paket tur turisti sayısı, 2019 yılında 850 bine dayanmıştır.
 • Ferdi gelişler ise ancak 380 bin dolayındadır. Zetle son 10 yılda paket turisti % 40 büyürken, ferdi girişler % 10’un altında gelişmiştir.

Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı, milyon

Türkiye Ukrayna Payı,%
2005 21,12 0,38 1,8
2010 28,63 0,57 2,0
2015 36,24 0,71 1,9
2016 25,35 1,05 4,1
2017 32,41 1,28 4,0
2018 39,49 1,39 3,5
2019 45,06 1,55 3,4