Turizm nedir?

Turizm nedir?
Turizm nedir?

Last Updated on 23 Kasım 2022 by Yaşar Çelik

Turizm nedir? Turizm kavramının esasında karmaşık/kompleks bir kavram olduğu konusunda hemfikir olmakta yarar var. Zira, gerek farklı bakış açılardan ve disiplinlerden gelen insanlara ve kurumlara, gerekse de süreç içerisindeki gereksinimlere göre farklı tanımlamalar olmuştur ve olmaktadır.

Turizm kavramının kökeni üzerine farklı açıklamalar mevcuttur. Bunlardan biri “Online Etymology Dictionary”(2016) içerisinde bahsedilen “tour” kelimesinden türemiştir. “Tour” sözcüğünün de Eski İngilizce’deki “turian”, Eski Fransızca’daki “torner”, Latince’deki “tornare” ve Antik Yunanca’daki “tornos”tan geldiği düşünülmektedir. Diğer yandan, Haulot’a göre(Fuster, 1971) “tur” kelimesi İbranice’den gelmektedir ve temeli İncil’e dayanır. Kelime karşılığı ise keşfetme, gezi ve tanımaya dayanır.

Dünya Turizm Organizasyonu’na göre turizm kavramının tanımı şöyle: “Kişilerin, ziyaret edilen yer içinde ücretlendirilen bir faaliyetin icrasıyla ilgili olmayan eğlence, iş ve diğer amaçlarla birbirini izleyen bir yıldan fazla olmamak üzere olağan ortamlarının dışındaki yerlere seyahat etmesi ve burada kalması faaliyetlerini kapsar”(www.unwto.org).

Tribe (1997: 640) ise kendi tanımını önermektedir: Turizm, temelde insanlar tarafından gerçekleştirilen bir faaliyettir ve gerçekleştiğinin söylenebilmesi için var olması gereken asgari özelliklerin; bir yerden başka bir yere seyahat etme eylemini; o seyahate katılmak için belirli güdüleri (işe gidip gelmek hariç) ve varış noktasında faaliyette bulunmayı kapsadığını söylemektedir.

Hala tanım üzerinden ortak bir görüş söz konusu olmamakla birlikte bu iki tanımın oldukça yaygın olarak kullandığı söylenebilir.

Benim önerebileceğim tanımlardan biri de şu şekilde: “İnsanlar tarafından var olan yaşanılan konum dışında gerçekleştirilen, iş, eğlence ve/veya diğer amaçlı olası eylemleri ve etkileşimleri içeren kavramdır”.

KAYNAKLAR

• “Online Etymology Dictionary”. etymonline.com. Retrieved 2 June 2016.
• Fuster, L.F. (1971) Teoría y técnica del turismo. Madrid: Nacional, Tomo I.
• World Tourism Organization – www.unwto.org.
• Tribe, J. (1997) The indiscipline of tourism. Annals of Tourism Research 24 (3), 638-657.

Teoman Toraman
Kıdemli Otel Genel Müdürü & Uzman Bilgisayar Mühendisi & Eğitim Teknoloğu & Araştırmacı ve Yazar
Antalya, Türkiye
teoman.toraman@metu.edu.tr
teomantoraman@gmail.com