İGA yolcu karşılama yasağı davası için son durum açıklaması

31 Aralık 2019’dan itibaren, İstanbul havalimanı içerisinde pankartla yolcu karşılamak yasaklandı.

İGA’nın acentaların yolcu karşılama yasağının kaldırılması için mücadele eden Turizm Ortak Akıl Platformu’ndan yeni bir açıklama geldi.

Turizm Ortak Akıl Platformu, İGA yolcu karşılama yasağı davasında gelinen son nokta için bir bilgilendirme duyurusunu kamuoyuyla paylaştı.

Açıklama kapsamında ilgili davanın, 23 Eylül 2020 tarihinde görülen duruşmasında mahkemenin aldığı ara karar acentalar ile paylaşıldı.

Turizm Ortak Akıl Platformu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu şekilde:

Değerli Turizmciler,

Bildiğiniz gibi İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu’nun 19.12.2019 tarih ve 2019/16 sayılı toplantıda alınan kararı ile Terminal Gelen Yolcu Katı gümrüklü salon çıkış kapısı önünde karşılama yapılmasının engellenmesi uygulaması 14.9.1972 tarihli 1618 Sayılı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na ve bu kanuna dayanılarak 5.10.2007 tarih ve 26664 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği’ne aykırıdır. Söz konusu karar uyarınca, yolcu karşılama hizmetinin verileceği salonun kullanımı 31.3.2020 tarihine kadar ücretsiz olup, 31.3.2020 tarihinden itibaren karşılanan kişi başına ücret ödenmesi öngörülmüş, ancak bu ücretlendirme pandemi nedeniyle fiilen yaşama geçirilememiştir.

Haksız ve hukuka aykırı bu karara karşı Turizm Ortak Akıl Platformu adı altında bir araya gelen seyahat acentaları tepkilerini sosyal medyada ve 15 Ocak 2020 tarihinde düzenledikleri basın açıklaması ile göstermişler ve seslerini duyurmaya çalışmışlardır.

Yapılan girişimlerin ve çözüm bulma çabalarının sonuç vermemesi üzerine bir seyahat acentamız 17 Şubat 2020 tarihinde T.C. İstanbul 4. İdare Mahkemesinde “yürütmenin durdurulması ve söz konusu kararın iptali” talebiyle dava açmış, bazı değerli seyahat acentaları da bu davaya müdahil olma talebinde bulunmuşlardır.

Meslek birliğimiz TÜRSAB’ın da 27 Şubat 2020 tarihinde T.C. İstanbul 9. İdare Mahkemesinde benzer bir dava açması memnuniyetle karşılanmıştır.

T.C. İstanbul 4. İdare Mahkemesi 23 Eylül 2020 tarihinde aldığı ara kararla; savunmasında iptali talep edilen kararının varlığını kabul eden idareye İGA Meeting Lounge salonunun ücret karşılığı kullanılmasına ilişkin kararın hangi makam veya komisyon tarafından verildiğini ve salonunun kullanımına ilişkin ücret tarifesinin ne olduğunu sormuş, ayrıca müdahil olma talebinde bulunan acentaların bu istemlerini kabul etmiştir. Yürütmeyi durdurma ve karar iptali ile ilgili hüküm vermeden önce sayın Mahkeme idarenin bu sorulara 20 gün içinde yanıt vermesini istemiştir.

Bu iki davanın aynı konuda ilk açılan dava olması nedeniyle T.C. İstanbul 4. İdare Mahkemesinde birleştirilmesi beklenmektedir. Bununla birlikte diğer seyahat acentalarının davaya fer’i müdahil olmaları mümkün ve gereklidir. Gasp edilmeye çalışılan yasal hakkımızı korumak için dayanışmamızı ve birlikteliğimizi göstermemiz yaşamsal önemdedir. Tüm seyahat acentalarını davacı yanında fer’i müdahale talebinde bulunmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TURİZM ORTAK AKIL PLATFORMU