Yabancı bayraklı özel yatlar için yeni karar

Yabancı bayraklı özel yatların Türkiye’de kalış süreleri için yeni karar…

Kültür ve Turizm Bakanlığı, “31 Mayıs 2021 tarihinden önce Türkiye’de kalma süresi dolan yabancı bayraklı özel yatların Türkiye’de kalma sürelerinin herhangi bir başvuruya ve bir işleme gerek kalmaksızın 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldığını” duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

01.01.2015 tarihinden sonra Türkiye’ye giriş yapmış olan veya Bakanlığımızdan süre uzatımı işlemi yapılan ancak 31.05.2021 tarihinden önce Türkiye’de kalma süresi dolan yabancı bayraklı özel yatların Türkiye’de kalma sürelerinin herhangi bir başvuruya ve bir işleme gerek kalmaksızın 31.05.2021 tarihine kadar uzatılması hususu 14.10.2020 tarihli ve 765765 sayılı Bakanlık Makamı “Olur”u ile uygun görülmüştür.