Turistlerin gastronomi turizmine bakışını ortaya koyan anket

Harran ve Mersin Üniversitelerinin birlikteliğiyle, Şanlıurfa’nın Gastronomi Potansiyelini konu alan doktora tez çalışması yapılıyor.

Harran Üniversitesi Halfeti MYO Öğr. Gör. Mehmet Fatih Kayran ile Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Doç. Dr. Dilek Atçı “Şanlıurfa İlinin Coğrafi İşaretli Ürünlerinin Gastronomi Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi” adlı doktora tezi çalışması yapıyor. Öğretim üyeleri, doktora tez çalışmasının anket kısmına cevaplarınız ile onlara destek vermenizi rica ediyorlar.

Bölge turizminin gelişimine destek 

  • Şanlıurfa, özgün mimari ve geleneklerinin yanı sıra yöresel yiyecekleriyle de ön plana çıkmaktadır.
  • 2019 yılı itibariyle Şanlıurfa iline ait 27 adet coğrafi işaret ürünü bulunmaktadır.
  • Bu kapsamda Şanlıurfa’nın kültür ve inanç turizmi ile birlikte gastronomi turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir.
  • Araştırmanın amacı Şanlıurfa’nın sahip olduğu coğrafi işaretlerin bölge turizm çeşitliliğine ne düzeyde katkı sağlayacağının kavramsal bir bakış açısıyla değerlendirilmesidir.
  • Coğrafi işaretlerin hem turistik çeşitlilik oluşturduğu hem de gastronomi turizmi kapsamında bölge turizminin gelişimine destek sağlayarak tanıtım ve farkındalık oluşturmada bir amaç yüklendiği düşünülmektedir.

Ankete katılmak için TIKLAYIN