Turistik tesislerinin borçları için erteleme kararı

Kamu arazileri üzerindeki turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinin borçları 1 yıl ertelendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Hazine taşınmazları üzerinde yer alan turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinin borçlarına ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamu arazileri üzerinde yer alan turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinden 2020 yılının Temmuz – Aralık döneminde tahsil edilecek gelirler bir yıl süreyle ertelendi.

COVID – 19 salgını sürecinde Hazine taşınmazları üzerinde tarım, ticaret ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve vatandaşların mali yükünü azaltacak düzenleme kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin, 1 Temmuz 2020 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihlerindeki dönemde daha önce Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ertelenen bedeller de dahil, tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisil ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın 1 yıl süreyle ertelendi.

Erteleme, kamu arazileri üzerinde yer alan otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi gibi turistik tesisler ile yat limanı, marina ve kruvaziyer liman gibi deniz turizmi tesislerini kapsıyor.