Konaklama sektöründe çalışan davranışının rolü

Turizm Günlüğü'nün görsel partneri: Deposit Photos.

Konaklama sektöründe, çalışan davranışının ve yetenek yönetiminin işletmelerdeki etkileri:

Konaklama endüstrisi, hizmet sektörü etkinlik planlaması bağlamında konaklama, yiyecek ve içecek servisi, tema parkları, ulaşım, kruvaziyer, seyahat, havayolu gibi birçok alanı içeren kapsamlı bir terim olduğu için sadece bir kelime değildir. Konaklama endüstrisi, konukların ekstra zamanı, konukların ve gezginlerin harcanabilir geliri olarak bilinen iki önemli hususa odaklanır. Bu özellikler, konaklama endüstrisini kendi türünde benzersiz kılmaktadır.

Beceri geliştirme, daha iyi personel performansına ve misafir memnuniyetine yol açtığından, çalışan davranışlarının iyileştirilmesinde çok önemli bir rol oynar.

YETENEK YÖNETİMİ

Yetenek yönetimi, araştırmacıların ve uygulayıcıların uzun yıllardır ilgilendikleri bir konudur. Yetenek yönetimi, personel davranışını yükseltmede çok önemli bir rol oynadığından, çalışan davranışını geliştirmek için etkili bir yetenek yönetim sistemini etkin bir şekilde tasarlamak ve uygulamak işverenlerin birincil sorumluluğu haline gelmiştir. Etkin bir ödül sistemi ile bağlantılı bir yetenek yönetim sistemi, aynı zamanda, çalışanların istenen standart ve konuğun ihtiyacına göre performans göstermeleri için motive edici bir faktör haline geldiğinden, yeteneklerin elde tutulmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Daha iyi bir çalışma ortamı aynı zamanda çalışan için bir ödül görevi görür.

İKİ ÖNEMLİ BİLEŞEN

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’ne (WTTC) göre, konaklama endüstrisi, önümüzdeki 10 yılda öngörülen yıllık yüzde 4’lük istikrarlı bir büyüme ile yaklaşık 100 milyon iş sağlayan dünya çapında en önemli işgücü ve istihdam pazarlarından biridir. Çalışan davranışı büyük ölçüde değişiklik koşullarına veya atmosfere veya çalışma koşullarına bağlıdır. Bu nedenle, değişim ve çalışan davranışı arasındaki ilişkiyi anlamak çok önemlidir. İlişkiyi anlarken, değişime uyum sağlama ve çalışanların değişime karşı direncine karşı koyma olmak üzere iki önemli anahtar bileşenin olduğu gözlemlenmiştir. Bu iki bileşen, uygun şekilde kullanılmazsa, bir engel haline gelmektedir. Konuk algısı, konuğun otel özellikleri, tesisleri hakkında anlayışı ve farkındalığı olarak tanımlanır.

LİDERLİK

Liderlik becerileri, liderlik rollerine atanan çalışanlar için çalışan davranışının temel unsurlarından biridir. Bu nedenle, bu tür personelin işe alımını yöneten insan kaynakları ekibi ve ayrıca bir yetenek havuzu oluştururken personeli davranışlarına göre tanımlayabilmelidir. Yetenek yönetimi, araştırmacıların ve uygulayıcıların uzun yıllardır ilgilendikleri bir konudur. Çalışan davranışı, büyük ölçüde insan kaynakları departmanı ile ilgili olan üç önemli kilit unsura bağlıdır. Bu kilit unsurlar, doğru iş için doğru adayı işe almak, çeşitli tanıma ve teşvik programları aracılığıyla personeli motive etmek ve çalışanın motive, bağlı hissetmesi ve nihayetinde iyimser bir davranışa sahip olması için en iyi performans gösterenleri ardıl planlamaya koymaktır. Düzgün bir şekilde organize edilirse, otel operasyonlarının coşkulu personel davranışıyla yönetilmesini sağlar.

Çalışan davranışı, büyük ölçüde yetenekli çalışanı doğru bir hızda yönetmeye, yani yetenekli çalışanı doğru zamanda yönlendirmeye dayanır, böylece motive olmaları ve ilgi alanlarıyla meşgul olmaları sağlanır. Bu aynı zamanda iş başvurusunda bulunanların incelenmesi, doğru insan gücünün seçilmesi ve uygun insan gücünün gemiye getirilmesi ile de bağlantılıdır. Yeteneğin kazanılması ve elde tutulması için yetenek yönetimi, insan kaynakları yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Nitelikli çalışanı elde tutmanın faydası, vasıflı çalışanlar istenen optimum sonuçları üretmeye devam ettikçe, organizasyon için tek seferlik bir yatırım haline gelirler. Bu durum, yalnızca maliyet tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda geliri en üst düzeye çıkaran ve israfı en aza indiren organizasyonun hedefleriyle de uyumludur.

KURULUŞLARIN BAŞARISI

InterContinental Hotel Group (IHG), Harvard Business Publishing ile Liderlik Akademisi ortaklığı aracılığıyla çevrimiçi eğitim modülleri aracılığıyla çalışan davranışlarını modüle etmek, ayarlamak ve iyileştirmek için yenilikçi bir strateji seçti. IHG ayrıca Genel Müdürler ve İK Yöneticileri tarafından kolaylaştırılan süpervizör düzeyindeki ve alt düzey yöneticilere Liderlik Gelişim Eğitimi sağladı. IHG ayrıca, Genel Müdür olmayı hedefleyen kadın liderler için “IHG Geleceğin Lideri Programı” ve “RISE” mentor programı aracılığıyla üst düzey liderler için 24 aylık hızlandırılmış bir programla olağanüstü yetenek havuzunu geliştiriyor. Kişisel kariyer gelişimi aynı zamanda çalışanların davranışlarını etkileyen en büyük arzularından biridir ve sistematik olarak yönetilip organize edilirse kuruluşların başarısında çok büyük rol oynar. Bu odak, otelcilik sektöründe yetenek yönetimi ve kariyer gelişimine çalışanların bakış açısını anlamak için önemli bir katkı sağlayacaktır.

KEYİFLİ BİR KONUK DENEYİMİ İÇİN…

Kavramsal bakış açısından turizm eğitim sistemlerinin modernizasyonu, daha çok yönlü çalışma yöntemleri, esnek çalışma saatleri ve mevcut çalışanların beceri ve yetkinliklerinin avantajı bu endüstrinin başarısının anahtarıdır. Organizasyonun yetenek yönetimi politikaları ve küresel rekabet gücü birbiriyle ilişkili olup, organizasyon kültüründeki değişimden büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu nedenle, büyük ölçüde çalışan davranışına bağlı olan küresel erişim için kuruluşun çabalarına olumlu bir itici güç sağlamak için kuruluşta olumlu kültür uyarıcıları olmalıdır. Çalışanı elde tutma ve çalışan davranışı, insan davranışını anlama teorileri üzerinde çalışan davranışını analiz edecek şekilde birbiriyle bağlantılıdır, konaklama endüstrisi için önemli bir zorlu konudur. İstikrarlı kararlı işgücü, otel endüstrisinin keyifli bir konuk deneyimi yaratmak için nihai gereksinimidir. Çalışan davranışlarını etkilemek ve çalışanları işte motive etmek için normalde uygulanan değerlendirme ve teşvik programı, iş tatmini sağlar ve otelin etkinliğini en üst düzeye çıkarır.

OTELLERE ÖNERİ

Sonuç olarak, çalışan davranışı, büyük ölçüde bireysel değere ve temel organizasyon yapısına veya yönetim tarzı olarak bilinir. Sağlıklı ve rekabetçi bir çalışma kültürü için çalışanların birbirlerini çok iyi tanımaları gerekmektedir. Bu durum, daha iyi bir anlayış ve koordinasyona yol açacaktır. Operasyonlar ve diğer yönetim fonksiyonlarının yanı sıra ekiplerini yönetmekten de sorumlu olan liderler ve yöneticiler, ekipleriyle etkileşim kurmalıdır. Etkili bir ödül yönetim sistemi önem arz etmektedir. Otel yönetimi, bu tür yetenek yönetimi politikasını formüle etmeli ve uygulamalı & organizasyon süreçlerinde uygulanmasını sağlamalıdır. Otellerin politika ve stratejileri, etkin ödül ve teşvikleri birbirine bağlayan çalışan gelişimi ve değerlendirme planları içermelidir.

Değişim yönetimine ve uygulamaya odaklanma, insan ihtiyaçlarının uygulama öncesi analiz edilmesi önemlidir. İyi kurgulanmış ve işleyişi devamlı kontrol edilen & gerektiğinde güncellenen bir strateji ile başarı kaçınılmaz olacaktır…

Önceki İçerikYarcan ve Çetin hocadan tur operatörlüğü kitabı
Sonraki İçerik2022’de MICE sektörü nasıl geçecek?
1958 yılında doktor bir ailenin çocuğu olarak Burdur'da doğdu. Lise öğrenimini 1975 senesinde İzmir Özel Fatih Kolejinde tamamladıktan sonra, üniversite eğitiminin Ön Lisans kısmını Turizm ve Otel Operasyonları üzerine 1980 senesinde Londra'da bulunan Middlesex Üniversitesinde takdirname ile tamamladı. 1983 yılında ise yine aynı üniversitede Turizm ve Otel İşletmeciliği üzerine Lisans tahsilini başarı ile tamamladı.1983 senesinde Middlesex Üniversitesinde İşletme üzerine yüksek lisans diplomasına devam etti. 1986 yılında Türkiye'de Divan İstanbul oteli ile otelcilik sektörüne giriş yapan Selçuk KUTTAŞ, Hilton International Ankara, swisotel The Bosphorus Istanbul, Hyatt Regency Istanbul & Hyatt Regency Baku , Princess Otelleri ve diğer otel grupları ile çalıştıktan sonra 2012 senesinde, beş yıl görev yaptığı Dedeman Hotels & Resorts International'dan ''Otel Genel Müdürü'' ünvanı ile emekli oldu. Kariyeri boyunca Yeditepe Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Swissotel Eğitim Merkezi ve Vatel International Business School Tourism & Hotel Management'da tam zamanlı ve ders saati ücretli ''Öğretim Görevlisi'' olarak çalıştı. KUTTAŞ çok iyi derecede İngilizce ve orta seviyede Fransızca bilmektedir. İngiltere'de bulunan Otel İşletmeciliği Enstitüsünün (Institute of Hospitality) üst düzey üyesidir. Aynı zamanda merkezi Antalya'da bulunan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneğinin de (POYD) üyesidir. Selçuk KUTTAŞ evli ve bir kız çocuğu sahibidir.