Yeni Spor Yasası teklifi komisyonda

Yeni spor yasası olan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından kabul edildi. 60 maddeden oluşan teklifle ‘spor anonim şirketi/spor kulübü yönetici’ tanımı getirilerek yönetim kurulu üyeleri dışındaki kişilerin de sorumluluk kapsamı altına alınması planlanıyor. İşte detaylar.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı. Teklif, komisyon tarafından kabul edildi.

Alpay Özalan teklife ilişkin bilgi verdi

Teklife ilişkin komisyona bilgi veren teklifin ilk imzacısı AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, uzun süredir beklenen ancak çeşitli sebeplerle oluşturulamayan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi’ni, komisyonun huzuruna getirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtirken, bir sunum yaptı.

Kulüplerin sorunlarını aktardı

Teklifin hazırlanma gerekçelerini anlatan Özalan, spor kulüplerinin sorunlarına dikkat çekti. Özalan şunları kaydetti: “Kulüplerimizin finansal durumu, sürdürülebilir başarıyı mümkün kılmamaktadır. Spor altyapısında yaptığımız çalışmalarla tesisler noktasında örnek gösterilecek seviyeye geldik.”

“Şeffaf bir yapı oluşturmak istemekteyiz”

“Bu teklif ile de spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerini düzenleyerek, hesap verilebilir, denetlenebilir, şeffaf bir yapı oluşturmak istemekteyiz. Ayrıca, sporun özellikle de futbolun endüstrileşmesi söz konusudur. Bu alanın, ülkemize gelir getirmesini istemekteyiz. Başarılı sporcularımızın yetişmesini ve ülkemizi temsil etmesini amaçlamaktayız.”

“Bu minvalde hazırladığımız teklif ile; spor anonim şirketi/spor kulübü için ‘yönetici’ tanımı getirilerek Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki kişiler de sorumluluk kapsamına alınmaktadır.”

“Borçlanma ve alacak temliki sınırı getirilmekte”

Kanun teklifiyle spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine özgü “temel ilkeler” ile “bütçe ve harcama ilkelerinin” getirildiğini aktaran Özalan, “Borçlanma ve alacak temliki sınırı getirilmekte ve bu kurallara uyulmaması durumunda yöneticilere şahsi mal varlıkları ile sorumluluk getirilmektedir. Ayrıca hapis cezası da düzenlenmektedir.” dedi.

Teklifle spor kulüpleri dernek vasfından çıkarıldı

Özalan, kanun teklifiyle, spor kulüplerinin dernek vasfından çıkarıldığını, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tescille kurulmalarının sağlandığını ve böylelikle özel bir hukuki statü kazanmalarının temin edildiğini söyledi. Ayrıca Özalan, kanun teklifiyle spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için “denk bütçe” sisteminin getirildiğini ifade etti.

Teklifte öne çıkan bazı düzenlemeler

  • ‘Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi’yle spor kulüplerinin dernek vasfından çıkarılıp Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tescille kurulmaları sağlanacak. Bu kapsamda spor kulüplerinin, özel hukuki statü kazanmaları için zemin hazırlanacak.
  • Spor kulüpleri veya spor anonim şirketleri en az 15 spor kulübü veya spor anonim şirketinin bir araya gelmesiyle federasyon, en az 15 federasyonun bir araya gelmesiyle konfederasyon kurabilecek.
  • Spor kulüpleri, belirli bir spor dalına ilişkin aktif ve pasif varlıklarını bir spor anonim şirketine sermaye olarak koyabilecek veya devredebilecek.
  • Gerçek veya tüzel kişilerin aynı ligde yer alan birden fazla spor kulübünde veya spor anonim şirketinde doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyeti bulunamayacak.
  • Spor federasyonları, kanunla veya cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulacak.
  • Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri; mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olacak.
  • Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10’una kadar borçlanabilecek, bu oranın üzerinde yapılacak borçlanmalar genel kurulun nitelikli çoğunlukla vereceği kararla kabul edilecek ve ek bütçeyle yapılabilecek.
  • Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri genel kurul kararı gerekmeksizin bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin en fazla yüzde 25’ini temlik edebilecek.
  • Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için ‘denk bütçe’ sistemi getiriliyor

‘Uluslararası şirketlere satılma ihtimali doğar’

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, teklifle ‘siyasetin sporu esir alacağını’ söylemişti.

Adıgüzel, şunları demişti: “Bütün spor kulüpleri borç batağında. Türk Ticaret Kanunu’na tabi olur olmaz, ertesi sabah hepsi iflas eder. Birçok büyük spor kulübünün bu şekilde borç-iflas kıskacıyla kayyıma ve uluslararası şirketlere satılma ihtimali doğar.”

‘Sporda 20 Temmuz darbesinin hazırlığı’

CHP’li vekile göre düzenleme spor kulüplerinin denetimlerini karmaşık, gençlik ve spor bakanına yönetimleri tek başına görevden alma yetkisi verdiği için seçimleri anlamsız hale getirecek: “Spor kulüplerinin bir mali disipline alınması için toplumda beklenti var. Bu beklentiden nemalanmak isteyen AKP yönetimi ve spor bakanı var. Bu teklif, sporda 20 Temmuz darbesinin hazırlığıdır.”