İrfan Önal’ın kitabı “Turizm 2030” yayımlandı

İrfan Önal'ın kitabı Turizm 2030
İrfan Önal'ın kitabı Turizm 2030

Last Updated on 15 Aralık 2022 by Turizm Günlüğü

İrfan Önal, “Turizm 2030” e-kitabında “Daha iyi bir turizm endüstrisini nasıl tasarlarız?” sorusuyla tarihsel süreç içinde turizm endüstrimizin durumu hakkında görüşlerini paylaşıyor.             İrfan Önal’ın kitabı Turizm 2030

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bir dönem Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği görevlerini üstlenen, halen Bakanlık Müşaviri olarak çalışmalar yürüten İrfan Önal’ın; “Daha iyi bir turizm endüstrisini nasıl tasarlarız?” sorusuna yanıt aradığı “Turizm 2030” e-kitabı yayımlandı.

“Turizm 2030” beş bölümden oluşuyor.

İrfan Önal, “COVID-19 ve Turizm” adlı e-kitabını 2021 yılında yayımlamıştı.

“TURİZM 2030” HAKKINDA

Cumhuriyetimizin 100. Yılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 60. Yılı, TÜRSAB’ın kuruluşunun 50. Yılında turizme dair tüm iyi niyetlerimizle 2023’e yaklaşırken turizm endüstrimiz geleceğe emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye tam 50 yıl önce turizmle ilgili almış olduğu stratejik kararı uyarınca tasarladığı kamu – sivil kurumları ve uyguladığı politikalarıyla dünyada en fazla turist kabul eden ülkeler arasına girmeyi başardı.

Bugünün sorusu ise; o yılların tasarımı günümüzde işlevini kaybetmeden sürdürebilecek mi? Çevresel, kültürel ve sosyal yükleri nasıl hafifleteceğiz? Herkes için turizmi nasıl etkin kılacağız?           İrfan Önal’ın kitabı Turizm 2030

İrfan Önal, Turizm 2030 e-kitabında “Daha iyi bir turizm endüstrisini nasıl tasarlarız?” sorusuyla tarihsel süreç içinde turizm endüstrimizin durumu hakkında görüşlerini paylaşıyor.

“Tasarım” süreciyle ilgili olarak ise turizm endüstrimizin öne çıkan problemleri ve ihtiyaçları üzerinden bir sonuca varıyor.   İrfan Önal’ın kitabı Turizm 2030

“TURİZM 2030” BEŞ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Kitabın 1. Bölümünde turizme kısa bir tarihsel bakışın ardından 2. Bölümde, önemli gördüğü kültür ve turizm sinerjisi hakkında dünyadaki sürece paralel olarak ülkemizdeki süreci de değerlendiriliyor. 3. Bölüm ise İrfan Önal’ın turizme dair görüşlerine yer verildiği ve son bölümdeki “yeni tasarıma” destek olacağına inandığı 67 yazıdan oluşuyor. 4. Bölümde, 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerini temel alan bir yaklaşımla turizm endüstrimiz için bir vizyon önerisini paylaşıyor. Son bölümde ise, kitabın tamamında vurgu yapılan “daha iyiye” ulaşma hedefinde yeni bir turizm yönetimi tasarımını bir sunum formatında okuyucuların görüşlerine sunmuş.

HERKESİ KATKI VERMEYE DAVET EDİYOR

Evet, bu kitap 2030’a doğru, evrensel ilkeler çerçevesinde ülke turizminin 50 yıl önce almış olduğu stratejik kararını yenilemesi ve bunu eyleme geçirecek yeni kurumları oluşturması önerisi getiriyor ve bunu gerçekleştirirken www.turizm2030.org sitesi üzerinde de herkesi katkı vermeye davet ediyor.

Turizm konusunda eşsiz bir deneyime ve yetişmiş insan gücüne sahip Türkiye’nin ikinci 50 yıl için büyük avantajları olduğunu hepimiz biliyoruz. O zamanlarda sıkça belirtildiği gibi “Akdeniz Çanağında Etkileyici Bir Potansiyele Sahip” turizm endüstrimizin yeni bir tasarımla turizmin etkili ve kapsayıcı yapısını herkese iyi gelecek bir noktaya ulaştırması kaçınılmaz olacaktır.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ

NOT: Öğrenciler e-kitabı ücretsiz edinebilmek için ionalktb@gmail.com e-posta adresine ulaşabilirler.

—O—

İRFAN ÖNAL’IN “TURİZM 2030” KİTABINA ULAŞMAK İÇİN: 

“TURİZM 2030” tıklayınız