İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre 2019 yılının Ağustos ayında işsizlik oranı 2.9 puanlık artış ile % 14.0 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı 2.9 puanlık artış ile %14.0 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3.5 puanlık artış ile %16.7 olarak tahmin edildi.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6.6 puanlık artış ile %27.4 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2.9 puanlık artış ile %14.3 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI % 46.3 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 789 bin kişi azalarak 28 milyon 529 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalış ile % 46.3 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 94 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 695 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %19.6’sı tarım, %19.5’i sanayi, %5.5’i inşaat, %55,4’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.2 puan, hizmet sektörünün payı 1.4 puan artarken inşaat sektörünün payı 1.6 puan azaldı. Sanayi sektörünün payında ise değişim olmadı.