TÜRSAB, Başkanlık Danışma Kurulu oluşturuldu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İç Tüzüğü’nün 36’ncı maddesinde yer alan “Başkanlık Danışma Kurulu”na TÜRSAB Yönetim Kararı ile 6 acentacı seçilerek atandı. Görev süresi 1 yıl olan “Başkanlık Danışma Kurulu”nun üyeleri arasında sektörün yakından tanıdığı isimlerin olması dikkat çekti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İç Tüzüğü’nün 36’ncı maddesinin “Başkanlık Danışma Kurulu, en fazla altı kişiden oluşup, Başkan tarafından görevlendirilir.” hükmü kapsamında, Yönetim Kurulunun 04 Şubat 2020 tarihinde almış olduğu karar ile Başkanlık Danışma Kurulu oluşturuldu. TÜRSAB tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklama şu şekilde:

Değerli Üyelerimiz,

3 Haziran 2018 tarih ve 30440 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin (i) bendine dayanılarak 30.11.2019 tarihli Genel Kurul Kararı ile kabul edilmiş olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İç Tüzüğü’nün 36’ncı maddesinin “Başkanlık Danışma Kurulu, en fazla altı kişiden oluşup, Başkan tarafından görevlendirilir.” hükmü kapsamında, Yönetim Kurulunun 04 Şubat 2020 tarihinde almış olduğu karar ile Başkanlık Danışma Kurulu oluşturulmuştur.

Bu karar ile oluşturulan Başkanlık Danışma Kurulu Üyeleri,

Sayın Ali Rıza KOÇ,

Sayın Barış ÖZTÜRK,

Sayın Mehmet AKYIL,

Sayın Mehmet Nezih HACIALİOĞLU,

Sayın Numan OLCAR,

Sayın Taşkın ARIK,

Kararın alındığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerli olmak üzere görevlendirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

TÜRSAB