Covid-19 sonrası Türkiye turizm raporu

Türk Yönetim Tasarımı Enstitüsü tarafından yayınlanan “COVİD-19 Sonuçları Işığında Türkiye, Antalya-Muğla (Türk Rivierası) raporu” pandemi süreci ve sonrası için sektöre ışık tuttu.

Mayıs 2020 tarihinde Türk Yönetim Tasarımı Enstitüsü tarafından yayınlanan rapor Enstitü Başkanı Dr. Sadık Badak’ın özverili çalışmalarıyla hazırlandı.

Söz konusu rapor ile Türkiye’nin turizm endüstrisi ve özellikle Türk Rivierasını temsil eden Antalya-Muğla destinasyonunun ziyaretçi ekonomisi; mevcut rakamlar ve uygulamalar ile potansiyel değişimler açılarından değerlendirildi. Bu çalışmada, ülkemizin döviz dengesinde çok önemli yeri olan, toplumsal ve ekonomik kalkınmamızın vazgeçilmez unsurlarından turizm sektörünün Covid-19 süreci sonrasında uygulayacağı strateji içinde yer almak üzere bazı öneriler ön plana çıkarıldı.

Raporun giriş bölümünde, turizmde küresel gelişmeler özetinin arkasından Ulusal ve Antalya-Muğla turizminde 2019 yılı rakamsal verileri değerlendirilmiş, bölgenin ağırladığı paket tur ziyaretçisi ve geceleme sayısı karşılığında gelirlerinde münferit turist alan
bölgelere göre dikkat çekici seviyede düşüklük görülmüştür. Takip eden bölümde, Ana pazarlar ve rakipler, Antalya-Muğla turizm ulaşım sistemi, Yeni temalar için yeni turizm mekânları, Tur operatörlüğüne bağımlılık, Toplumun Covid-19 sonrasına hazırlanması, Turizm tedarikinde eğitim programları, Turizm işletmelerinde yönetim güçlendirilmesi, Bölgede yeni turizm konuları, Turizm endüstrisi yönetim sisteminin değerlendirilmesi, Havza bazında tanıtım-pazarlama ve Bölge bazında Turizm istatistikleri ile AR-GE ve Kriz
masası başlıkları altında çalışma tamamlanmıştır.

RAPORDA DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

“COVİD-19 Sonuçları Işığında Türkiye, Antalya-Muğla (Türk Rivierası)” başlıklı raporun sonuç kısmında yer alan “WTTC, UNWTO ve AB otoritelerince 2020 yılı turizminde %34-80 aralığında öngörülen kaybın Türkiye’de yüzde 50 oranında gerçekleşmesi halinde bunun Antalya-Muğla için anlamı; 2019 yılında 18.8 milyon yabancı ziyaretçi ağırlayan bölgenin 2020 yılında 9.4 milyon yabancı turist kaybedeceğidir.

COVID-19 aşısının 2021 turizm sezonunda insanda uygulaması başlansa dahi, turist gönderen ülkelerde aşı yaygınlaşmasının 2022 yılını bulacağı beklenmelidir. Buna bağlı olarak Türkiye ve Antalya-Muğla turizm hareketinin 2019 rakamlarına erişmesi 2023 yılına uzayabileceği güçlü ihtimal dahilindedir” şeklindeki ifadeler dikkat çekiyor.

COVID-19 Sonuçları Işığında Türkiye, Antalya-Muğla (Türk Rivierası) Raporu‘nun tamamına ulaşmak için linke tıklayın.