Türkiye’de hükümet Covid-19 sürecinde turizme yeterli desteği verdi mi?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Turizmdatabank.com’un OECD verilerinden de derlediği bilgilere göre; ülkemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle ile Covid-19’a karşı çok detaylı bir ürün ortaya koydu.

Dünyadan örneklerle Türkiye’deki durum analizi…

Konaklamada en düşük KDV hangi ülkede?

OECD ve G20 ülkeleri arasında ticari nakit akışını artırmaya yönelik en yaygın vergi önlemi türü, % 70 ile; vergi ödemelerinin ertelenmesi oldu. Vergi erteleme önlemleri genellikle geçici kurumlar vergisi veya kişisel gelir vergisi, ödemeleri, katma değer vergisi ve sosyal güvenlik katkı payları için getirildi. Öte yandan Türkiye bunların yanında konaklamada KDV indirimi sunan nadir birkaç ülke içinde yer aldı ve en düşük orana sahip oldu. Güvenli Turizm Sertifikası ülkemizin aldığı tedbirler bakımından en önemli çalışma oldu.

Türkiye de bu önlemleri aldı mı?

 • OECD ve G20 ülkelerinin dörtte birinden fazlası, ticari vergi mükelleflerine vergi beyannamelerini doldurmaları için ek süre sağlamak için önlemleri uygulamaya koydu.
 • Zarar mahsup hükümlerinde yapılan değişiklikler bir başka önemli vergi politikası aracı oldu.
 • Bazı ülkeler, sağlık krizi sırasında işletmeler üzerindeki vergi yükünü azaltacak önlemler aldı. Bu önlemler, vergi tabanının anlık ekonomik döngü ile değişmediği ve dolayısıyla gelirde keskin kayıplarla karşılaşan bazı işletmeler için gereksiz yere cezalandırıcı olabilecek vergi kategorilerine odaklandı.
 • En yaygın feragat türü, ülkelerin yaklaşık dörtte birinin bu tür önlemleri uygulamaya koymasıyla sosyal güvenlik katkılarıyla ilgilidir.

Covid sürecinde OECD ülkeleri ortak önlemler aldı mı?

Diğer yaygın örnekler, küçük işletmeler için emlak vergileri ve tahmini vergilerden feragat edilmesi ve bazı durumlarda su kullanım vergilerinin veya araç vergilerinin azaltılmasıdır.

Birkaç ülke de turizm ve havayolu şirketlerinden belirli vergilerden feragat etti ve bazıları belirli sektörlerde kullanılan girdileri azalttı veya muaf tuttu.

OECD’de Covide karşı hangi kolaylık ne oranda kullanıldı?

Vergi destek ve kolaylıkları %
Vergi beyannamesi uzatmaları 28
Vergi ödeme ertelemeleri 70
Daha esnek vergi borcu geri ödemeleri 33
Gelişmiş vergi iadeleri (KDV ve diğer vergiler 34
Azaltılmış SSK 22
Diğer (SSK dışı) vergi muafiyetleri 8
Gelişmiş zarar dengeleme hükümleri 15

 

Türkiye’nin turizme yönelik aldığı Covid önlemleri

Turizmdatabank.com’un OECD verilerinden de derlediği bilgilere göre; ülkemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle ile Covide karşı çok detaylı bir ürün ortaya koydu.

Covid-19 salgını nedeniyle alınan bir dizi tedbir kapsamında, tatilini Türkiye’de geçirmeyi düşünen tüm yerli ve yabancı turistlerin ulaşım, konaklama, yeme içme vb. gibi her aşamada temizlik, hijyen, mesafe kurallarının kontrol altına alınması ve atlanmadan uygulanması amacıyla geliştirilmiş bir tam kapsamlı önlem programı olan Güvenli Turizm Sertifikası ülkemizin aldığı tedbirler bakımından en önemli çalışma oldu.

Öte yandan devletimiz Mart ayı başından bu yana turizmi doğrudan etkileyen 20’den fazla önlemi de uygulamaya koydu. Bu önlemler ana rakiplerimiz İspanya, İtalya gibi ülkelerde yapılanlarla başa baş hatta daha detaylı özellikler de taşımaktadır.

COVID-19 krizinde turizm işletmelerini desteklemek için hangi önlemler alındı?

 1. -Erken rezervasyonlarda peşin ödemelerin, geri ödenmesi için banka kredileri
 2. -Bakanlık onaylı seyahat acentelerinin işyerlerini açmadan Nisan sonuna kadar online çalışması
 3. -Kamu arazileri üzerinde bulunan turizm yatırımları için Kültür ve Turizm Bakanlığından hizmet ve turizm işletmeleri açma belgesi almak üzere ilgili belgelerin sunulma takvimi 1 Nisan 2020 son tarih olarak donduruldu.
 4. -Küçük ölçekli turizm acentelerine 6 ay boyunca geri ödemeye ihtiyaç duymadan sunulan hızlı banka kredileri.
 5. -Otellerde ve turizm tesislerinde konaklama vergisi Kasım 2020’ye ertelendi
 6. -Konaklama, Yiyecek-İçecek, vb. turizm alanları da dahil; Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6’şar ay ertelendi.
 7. -Otellerde irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelendi.
 8. -İç havayolu taşımacılığında KDV, 3 ay süreyle % 18’den % 1’e indirildi.
 9. -Nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelendi. Gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlandı.
 10. -Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartıldı.
 11. -Kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verildi
 12. -Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşüldü.
 13. -Kısa Çalışma Ödeneği devreye alındı.
 14. -Faaliyetine ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verildi.
 15. – İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkartıldı.
 16. -İş yeri kira stopajı %20’den yüzde 10’a düştü.
 17. -Yolcu taşımacılığında KDV 2020 sonuna kadar yüzde 18’den yüzde 8’e indi.
 18. – KDV oranı % 8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ile sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde ise % 1’e indirildi.

Konaklamada KDV hangi ülkede ne kadar düşürüldü?

Eski Yeni Uygulama Son tarih
Türkiye 18% 1% 01.Nis.20 30.Kas.20
Avusturya 10% 5% 01.Tem.20 31.Ara.20
Kıbrıs 9% 5% 01.Tem.20 10.Oca.21
Almanya 7% 5% 01.Tem.20 01.Tem.20
İngiltere 20% 5% 15.Tem.20 31.Mar.21
Belçika 12% 6% 08.Haz.20 31.Ara.20
Norveç 12% 6% 01.Nis.20 31.Eki.20
Bulgaristan 21% 10% 01.Tem.20 31.Ara.20
Çekya 15% 10% 01.Tem.20 31.Ara.20
Yunanistan 24% 13% 01.Haz.20 31 Nisan 2021