İşte 2022 yılı turist rehberliği ücretleri

Rehberler Platformu uyarıyor

Last Updated on 10 Ocak 2022 by Yaşar Çelik

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 yılında uygulanacak rehber taban ücretlerini açıkladı.

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6’ncı maddesinin 1’inci fıkrasına göre “Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir.”

İşte hizmet gruplarına göre 2022 yılı için belirlenen rehber taban ücretleri:

Hizmet Grubu

  • A- Günlük Tur 872 TL
  • B- Transfer 437 TL
  • C- Gece Turu 437 TL
  • D- Paket Tur 1051 TL
  • E- Aylık Ücret 8.717 TL

Bakanlık tarafından belirlenen taban ücretler 01.01.2022 tarihi itibariyle geçerlidir.