Akademide turizme ilgi arttı: Bayrağı Rekreasyon ve Turist Rehberliği göğüsledi

TUADER’in raporuna göre bu yıl turizm eğitimine ilgi geçen yıla göre arttı. Lisans alanında Rekreasyon ve Turist Rehberliği tercihler arasında ilk sıralarda yer alırken, ön lisansta ipi Gastronomi göğüsledi.

Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER), 2019-YKS Turizm Yerleştirmeleri Raporunu yayımladı. Rapor, TUADER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, Dr. Öğr. Üyesi Alaattin Başoda ve Dr. Öğr.Üyesi Serkan Aylan tarafından hazırlandı.

Rapora göre Rekreasyon ve Turist Rehberliği, turizm eğitiminin parlayan yıldızı haline geldi. Turizm programları arasında doluluk oranı en yüksek olan Rekreasyon ve Rehberlik, en düşük olan ise Turizm İşletmeciliği programları oldu. Sözel ve Dil puan türü ile öğrenci alan programlar, turizmde daha çok tercih ediliyor.

2019 yılında Türkiye’de 133 üniversitede, 293 okulda ve 498 programda turizm eğitimi için toplam 31.259 kontenjan açıldı (Genel YKS kontenjana oranı %3,8), bu kontenjanın %94’üne (Genel YKS yerleştirmeye oranı %3,9) aday yerleştirildi ve kontenjanların %6’sı (Genel YKS boş kalan kontenjana oranı %2,6) boş kaldı.

Turizm programlarına yerleştirilen aday sayısı %8,2 arttı, en büyük artış lisansta, rekreasyon programlarında, turizm okullarında, vakıf üniversitelerinde, örgün eğitimde ve normal öğretimde gerçekleşti, doluluk oranı ise %94’e yükseldi.

 • Türkiye’de turizm programlarına yerleşen aday sayısı, 2018 yılında 173 iken 2019 yılında %8,2 artarak 29.392 oldu.
 • 2018 yılına kıyasla 2019 yılında, Lisansta %22,5, Rekreasyon programlarında %21,9, Turizm okullarında %16,7, Vakıf Üniversitelerinde %14,9, Örgün eğitimde %9,5 ve Normal öğretimde %3,1 oranında aday yerleştirmesinde önemli artış gerçekleşti.
 • Turizm programlarındaki genel doluluk oranı, 2018 yılında %77,8 iken 2019 yılında ciddi bir artış göstererek %94

2018 yılına kıyasla 2019 yılında, doluluk oranları aşağıdaki gibi önemli oranlarda yükseldi;

 • Ön lisansta 2018 yılında %83,5 iken 2019 yılında %94’e,
 • Lisansta 2018 yılında %66,1 iken 2019 yılında %93,9’a,
 • Devlet üniversitelerinde 2018 yılında %78,7 iken 2019 yılında %95,2’ye,
 • Vakıf üniversitelerinde 2018 yılında %72,5 iken 2019 yılında %87,1’e,
 • Örgün eğitimde 2018 yılında %80,1 iken 2019 yılında %95,8’e,
 • Açık-Uzaktan eğitimde 2018 yılında %66,5 iken 2019 yılında %84’e,
 • Normal öğretimde 2018 yılında %77,8 iken 2019 yılında %82’ye,
 • İkinci öğretimde 2018 yılında %77,9 iken 2019 yılında %99,6’ya,
 • Turizm okullarında 2018 yılında %71 iken 2019 yılında %97’ye,
 • Diğer okullarda 2018 yılında %80,8 iken 2019 yılında %92,8’e,
 • Gastronomi programlarında 2018 yılında %92,9 iken 2019 yılında %98,5’e,
 • Turizm İşletmeciliği programlarında 2018 yılında %67,7 iken 2019 yılında %88,2’ye,
 • Rehberlik programlarında 2018 yılında %79,3 iken 2019 yılında %100’e ve
 • Rekreasyon programlarında 2018 yılında %89,8 iken 2019 yılında %100’e yükseldi.

Rekreasyon ve Rehberlik programlarına ilgi arttı, doluluk oranları %100 oldu

2018 yılında, en çok ilgi gören bölüm Gastronomi iken 2019 yılında, Rekreasyon ve Rehberlik programları oldu.

 • 2018 yılına kıyasla 2019 yılında, Rekreasyon programlarına aday yerleştirmesi %21,9 oranında artarak doluluk oranı %100’e yükseldi.
 • Rehberlik programlarına aday yerleştirmesi ise %17 oranında artarak doluluk oranı %100’e yükseldi.

Rekreasyon ve Gastronomi programları toplam kontenjan artışında fark yarattı

2018 yılına kıyasla 2019 yılında, Turizm İşletmeciliği programlarının kontenjanı %23,5 ve Rehberlik programlarının kontenjanı %7,2 oranında azaltılırken, Rekreasyon programlarının kontenjanı %9,2 ve Gastronomi programlarının kontenjanı ise %8 oranında artırıldı. Ancak rekreasyon ön lisans programlarının kontenjanı %20,4 oranında azaltılırken, lisans programlarının kontenjanı %29,8 oranında artırıldı. Dolayısıyla rekreasyon programlarının kontenjanının artışında büyük pay, lisans programlarına ve özellikle de %23,2 artışla turizm okullarındaki programlara ait olduğu görülüyor. Bunun nedeni dört yıllık Turizm Yüksekokullarının bu yıl ilk defa rekreasyon programlarına öğrenci kabul etmeleri olarak gösteriliyor. Rekreasyon programlarının sayısının az olması da bunun diğer bir nedeni. Gastronomi programlarının kontenjanı, lisansta %20,9 ve ön lisansta ise %2,2 oranında arttı. Gastronomi programlarının kontenjanının artışında en yüksek pay, %11,1 oranla turizm okullarına, bu okullardan ise %23,9 oranla dört yıllık Turizm Yüksekokullarına ait.

Ön lisansta en az talep gören Turizm İşletmeciliği, en çok talep gören ise Gastronomi oldu

 • 2018 yılına kıyasla 2019 yılında, Turizm İşletmeciliği ön lisans programlarının kontenjanı %13,8 oranında düşürülmesine ve aday yerleştirmesi %3,4 oranında azalmasına rağmen doluluk oranı %90,8’e yükseldi.
 • Rekreasyon programlarına aday yerleştirmesi %6,1 oranında artarak doluluk oranı %94,2’ye yükseldi.
 • Rehberlik programlarına aday yerleştirmesi %11,6 artarak doluluk oranı %97,3’e yükseldi.
 • Gastronomi programlarına aday yerleştirmesi %10,1 oranında artarak doluluk oranı %98,2’ye yükseldi.